Wybierz organ administracji publicznej

Województwo śląskie

Zmiana regulaminu

Informujemy, iż od dnia 12.11.2015 r. wchodzi w życie nowy Regulamin Generatora eNGO
z funkcją kalkulatora korzyści społeczno-ekonomicznych.

Pobierz regulamin

Instrukcja obsługi panelu NGO

Pobierz instrukcję

Data aktualizacji: 2016-06-22

Chcesz skorzystać z Generatora eNGO ?

W celu wdrożenia aplikacji Generator eNGO prosimy o kontakt z Biurem Projektu:Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER
43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3A/1

Tel: 33 851 44 81 lub 33 444 66 91
Fax: 33 851 44 82

Partnerzy projektu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.