Czym jest
engo.org.pl

eNGO.org.pl to platforma internetowa stworzona z myślą o organach administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, które współpracują w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Logo eNGO

Konkursy / śląskie

Wybierz organ administracji publicznej.

Aktualnie trwające otwarte konkursy ofert

Poniżej dostępna jest lista wszystkich otwartych konkursów ofert które są obecnie dostępne na platformie engo.org.pl

OAPData zakończeniaNazwa konkursu
Województwo opolskie
Urząd Marszałkowski2019-03-29 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie współpracy międzynarodowej.
Urząd Marszałkowski2019-04-03 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach wsparcia zadań realizowanych w ramach projektów, programów i funduszy centralnych.
Urząd Marszałkowski2019-04-16 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu w województwie opolskim.
Miasto Olesno2019-04-03 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w Gminie Olesno w 2019 roku.
Miasto Olesno2019-04-05 14:00:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olesno w 2019 roku.
Miasto Olesno2019-04-09 15:00:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Olesno w 2019 r.
Miasto Olesno2019-04-12 14:00:00Burmistrz Olesna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku.
Województwo śląskie
Miasto Cieszyn2018-05-09 15:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 - prowadzenie klubu abstynenta, w tym m. in. organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych, grup terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości
Gmina Pawłowice2018-10-15 23:55:00FINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU NA PODST. UCHWAŁY NR XIX/176/2016 Z DNIA 16.06.2016 (nabór ofert nie przyjmuje formy konkursu - więcej informacji w powyższej uchwale)
Miasto Bielsko-Biała2019-04-08 15:30:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku z zakresu ratownictwa i ochrony ludności - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Miasto Bielsko-Biała2019-04-08 15:30:00Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 r. z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego
Miasto Katowice2019-04-15 23:55:00OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE EDUKACJI KULTURALNEJ
Miasto Katowice2019-04-15 23:55:00OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE EDUKACJI REGIONALNEJ
Miasto Katowice2019-04-15 23:55:00OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE INICJATYW KULTURALNYCH
Miasto Katowice2019-04-15 23:55:00OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE LATA W MIEŚCIE, FESTYNÓW ŚRODOWISKOWYCH
Miasto Katowice2019-04-15 23:55:00OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE PROMOCJI KULTURALNEJ
Miasto Katowice2019-04-15 23:55:00OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE WSPIERANIA DZIAŁAŃ NA RZECZ SENIORÓW, KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH MAJĄCYCH NA CELU ZWIĘKSZENIE ICH UCZESTNICTWA W ŻYCIU KULTURALNYM ORAZ PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, REGIONALNEJ ORAZ PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI
Miasto Katowice2019-03-29 15:00:00Działalność charytatywna
Miasto Katowice2019-03-29 15:00:00Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Miasto Rybnik2017-01-31 15:30:00Oferty o dotację na realizację w 2017 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r.
Miasto Rybnik2018-07-08 10:30:00Oferty o dotację na realizację w 2018 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. (zmiana: uchwała nr 667/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z 14 grudnia 2017 r.)
Miasto Woźniki2019-04-19 23:55:00otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności
Województwo małopolskie
Gmina Miechów2019-04-04 15:00:00„Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organizację zajęć dla mieszkańców gminy Miechów ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji mieszkańców os. Parkowego w Miechowie” - 40 000 zł.
Województwo dolnośląskie
Gmina Długołęka2019-04-12 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym w 2019 r.
Gmina Długołęka2019-03-28 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku.
Miasto Świdnica2019-04-05 15:30:00otwarty konkurs ofert nr K-9/2019 II edycja na realizację zadania publicznego w 2019 r.z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia”

Chcesz skorzystać z eNGO?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami! Udostępnimy Państwu czasowy dostęp do darmowego konta demonstracyjnego celem poznania systemu i korzyści płynących z jego wykorzystywania w działalności każdego Organu Administracji Publicznej.

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam między innymi

Wybrane jednostki samorządowe korzystające z Generatora eNGO

eNGO.org.pl w liczbach

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod. eiusmod tempor incididunt ut labore.

7200

ofert złożonych

650

ogłoszonych konkursów

40

korzystających samorządów

Dlaczego warto korzystać z engo.org.pl

Możliwość pełnej cyfryzacji procedur i opiniowania wyboru ofert do realizacji (łącznie z obsługą komisji). Brak koniecznośći wydruku ofert w przypadku wykorzystywania profilu zaufanego w ePUAP.

...

Wyeliminowanie błędów

...

Pełna cyfryzacja

...

Efektywna komunikacja