Jak zacząć - kilka kroków do celu

Infografika przedstawia kolejne kroki, które prowadzą do uruchomienia i wykorzystania aplikacji eNGO.org.pl.

Krok 1

Zapoznanie się z ofertą

Zapoznanie się z ofertą i korzyścami jakie daje aplikacja eNGO dla jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych. Uzyskują Państwo dostęp od konta demonstracyjnego, w ramach którego osoby zaangażowane we współpracę z organizacjami pozarządowymi mogą poznać wszystkie funkcjonalności systemu oraz zasady jego działania.

Krok 2

Decyzja o wdrożeniu

Decyzja Zarządu/Prezydenta/Burmistrza/Wójta o wykorzystaniu systemu eNGO do obsługi procedur wpółpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi.

Krok 3

Uruchomienie profilu dedykowanego

Uruchomienie profilu Organu Administracji Publicznej (dedykowanego dla danego samorządu) w systemie eNGO (wariant optymalny - system w w przestrzeni serwerowej zarządzanej przez SWIG Delta Partner, możliwe jest także uruchomienie systemu na bazie infrastruktury informatycznej danego OAP). Przeprowadzenie działań wdrożeniownych obejmujących ustawienie systemu pod wymagania klienta (wgranie stosownych wzorów umów, formularzy aktualizacyjnych, kart ocen, utworzenie kont dla pracowników, ustawienie poziomu zabezpieczeń i uprawnień poszczególnych użykowników).

Krok 4

Szkolenia dla pracowników i organizacji

Przeprowadzenie prezentacji/warsztatu szkoleniowego dla pracowników OAP obsługujących proces wpółpracy z NGO (konkursy ofert, ocenianie, zarządzaniem systemem) oraz przedstawicieli NGO (przygotowujących oferty, aktualizacje i sprawozdania). Szkolenie przerprowadzone jest w jednym dniu szkoleniowym (do południa OAP, po południu NGO).