Dlaczego warto korzystać z eNGO.org.pl ?

Główne korzyści wynikające z korzystania Generatora eNGO zostały przedstawione poniżej.

Wyeliminowanie błędów

Wyeleminowanie najczęścięj popełnianych błędów z ofert i sprawozdań (rachunkowych związanych z harmonogramem oraz kompletności wypełnienia wszystkich pól i dołączania załączników na stronie).

Pełna cyfryzacja

Możliwość pełnej cyfryzacji procedur opiniowania i wyboru ofert do realizacji (łącznie z obługą komisji). Brak konieczności wydruku ofert w przypadku korzystania z profilu zaufanego ePUAP.

Efektywna komunikacja

Ułatwienia związane z komunikacją pomiędzy pracownikami organu administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi. Informacje systemowe generowane i wysyłane automatycznie przez aplikację.

Łatwość tworzenia ofert i sprawozdań i ich przejrzystość

Możliwość posiadania wielu kont w ramach jednej organizacji umożliwia pracę kilku osób nad tą samą ofertą/sprawozdaniem w tym samym czasie. Możliwość tworzenia szablonów i ich późniejszego wykorzystania.

Dostosowanie do zmian prawnych

Systematyczna aktualizacja pracy sytemu i jego dostosowanie do zmian legislacyjnych (procedury, wzory formularzy ofertowych, itd.)

Sprawne zarządzanie konkursem

Łatwe i szybkie organizowanie konkursu i jego zasad. Możliwość ustawienia auomatycznie daty publikacji konkursu z terminem "do przodu" ( np. w sytuacji wyjazdu/ urlopu).

Łatwy dostęp z dowolnego miejsca

Aplikacja interentowa umożliwia dostęp do konta z dowolnego komputera z dostępem do internetu. Wszystkie wersje ofert i srpawzdoań zapisywane i przechowywane są na serwerach dzięki czemu.

Możliwość procedowania konkursów także w ramach ustawy o sporcie

System umożliwia procedowanie konkursów w ramach ustawy o sporcie. 

Profesjonalne wsparcie techniczne i merytoryczne

Nasi najlepsi specjaliści zapewniają wsparcie techniczne i merytoryczne związane z korzystaniem z systemu, zarówno dla pracowników OAP i NGO.