eNGO ZA 0 Zł #zostanwdomu

eNGO za 0 zł

#ZostanWDomu Zapoznaj się
z ofertą darmowego korzystania
z naszej aplikacji!

WIĘCEJ

#zostanwdomu
eNGO za 0 zł

Inspirowani akcją #ZostanWDomu i wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom pragniemy zaoferować Państwu możliwość darmowego skorzystania z aplikacji Generator eNGO.

Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij tutaj.

Promocja eNGO za 0 zł

Konkursy / śląskie

Wybierz organ administracji publicznej.

Aktualnie trwające otwarte konkursy ofert

Poniżej dostępna jest lista wszystkich otwartych konkursów ofert które są obecnie dostępne na platformie engo.org.pl

OAPData zakończeniaNazwa konkursu
Województwo opolskie
Urząd Marszałkowski2021-07-06 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w klubach sportowych prowadzących działalność statutową upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży pn. MARSZAŁKOWSKI KLUB SPORTOWY.
Kwota konkursu: 500 000.00 PLN
Miasto Opole2021-06-30 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Kwota konkursu: 76 500.00 PLN
Miasto Opole2021-06-30 14:05:00Konkurs z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
Kwota konkursu: 37 000.00 PLN
Województwo śląskie
Miasto CieszynKonkurs ciągłyOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 - prowadzenie klubu abstynenta, w tym m. in. organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych, grup terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości
Kwota konkursu: 32 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2021-06-23 15:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2021 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - wsparcie dla osób potrzebujących – pomoc udzielana w formie schronienia.
Kwota konkursu: 152 300.00 PLN
Miasto Cieszyn2021-06-23 15:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2021 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - ochrona rodzicielstwa, macierzyństwa, praw dziecka - prowadzenie placówek dla samotnych rodziców, kobiet w ciąży
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Miasto Jastrzębie-Zdrój2021-07-08 17:00:00GŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021
Kwota konkursu: 180 364.05 PLN
Gmina Mikołów2021-06-21 17:00:00Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie Punktu Społecznej Życzliwości
Kwota konkursu: 34 000.00 PLN
Gmina PawłowiceKonkurs ciągłyFINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU NA PODST. UCHWAŁY NR XIX/176/2016 Z DNIA 16.06.2016 (nabór ofert nie przyjmuje formy konkursu - więcej informacji w powyższej uchwale)
Kwota konkursu: 287 000.00 PLN
Miasto UstrońKonkurs ciągłyIII Edycja otwartego konkursu na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.
Kwota konkursu: 245 000.00 PLN
Miasto Katowice2021-07-05 14:00:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego”. - VIII nabór
Kwota konkursu: 500 000.00 PLN
Miasto Katowice2021-07-19 15:00:00Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotowi(-om) uprawnionemu(-ym) w formie wspierania realizacji zadania: „Działalność charytatywna – prowadzenie sklepu socjalnego w Katowicach-Ligocie” w ramach „Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025”
Kwota konkursu: 74 399.00 PLN
Miasto Katowice2021-06-28 15:00:00OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PN.: "XI Festiwal Organizacji Pozarządowych"
Kwota konkursu: 60 000.00 PLN
Miasto Katowice2021-07-06 15:00:00Integracja i aktywizacja osób starszych w tym kombatantów i osób represjonowanych - wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów.
Kwota konkursu: 90 000.00 PLN
Miasto RybnikKonkurs ciągłyOferty o dotację na realizację w 2017 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r.
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto RybnikKonkurs ciągłyOferty o dotację na realizację w 2018 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. (zmiana: uchwała nr 667/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z 14 grudnia 2017 r.)
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto RybnikKonkurs ciągłyOferty o dotację na realizację w 2019 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. z późn. zm. (tekst jednolity uchwała nr 824/L/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2018 r.)
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto Rybnik2021-06-23 15:30:00Drugi konkurs na wsparcie w 2021 roku realizacji zadania obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Kwota konkursu: 600 000.00 PLN
Województwo małopolskie
Gmina Miechów2021-06-25 09:00:00„Organizacja kolonii, półkolonii, obozów oraz innych zajęć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Miechów”
Kwota konkursu: 60 000.00 PLN
Miasto Niepołomice2021-10-15 15:00:00Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych: "Rozdysponowanie środków finansowych, które mogą służyć finansowaniu wkładu własnego" adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów zrównanych z organizacjami pozarządowymi
Kwota konkursu: 15 000.00 PLN
Województwo wielkopolskie
Gmina Rawicz2021-07-06 23:55:00OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY RAWICZ BĘDĄCYCH USŁUGAMI SPOŁECZNYMI OKREŚLONYMI W PROGRAMIE USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE RAWICZ (PRZYJĘTEGO NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR XXXV/405/21 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 26.05.2021 W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU USŁUG SPOŁECZNYCH PN. „PROGRAM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE RAWICZ”) Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY, WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POBUDZANIA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ W LATACH 2021- 2023
Kwota konkursu: 733 800.00 PLN

Chcesz skorzystać z eNGO?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami! Udostępnimy Państwu czasowy dostęp do darmowego konta demonstracyjnego celem poznania systemu i korzyści płynących z jego wykorzystywania w działalności każdego Organu Administracji Publicznej.

Kasyna bitcoin oferują użytkownikom to samo, co zwykłe Polskie kasyno bitcoin z tą różnicą, że kasyna bitcoin zapewniają dodatkową ochronę tożsamości użytkownika i nie proszą o podanie danych konta bankowego. Używając bitcoinów lub innych kryptowalut, kasyna te nie potrzebują dostępu do osobistych informacji bankowych, chroniąc użytkowników przed złośliwymi atakami i zapewniając dodatkową warstwę bezpieczeństwa. Powszechne wykorzystanie transakcji Bitcoin doprowadziło do powstania wielu wyspecjalizowanych serwisów w sieci, które pozwalają na wykorzystanie cyfrowych pieniędzy do udziału w różnych grach hazardowych. Pojawia się jednak pytanie - jak wybrać naprawdę niezawodne i wygodne projekty? To właśnie na to pytanie odpowiemy w tym artykule.

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam między innymi

Wybrane jednostki samorządowe korzystające z Generatora eNGO

Nasz generator ofert w liczbach

Mamy już ponad:

22500

ofert złożonych

2300

ogłoszonych konkursów

60

korzystających samorządów

881 mln

wartość zawnioskowana

Dlaczego warto korzystać z Genertaora eNGO.org.pl

Możliwość pełnej cyfryzacji procedur i opiniowania wyboru ofert do realizacji (łącznie z obsługą komisji). Brak koniecznośći wydruku ofert w przypadku wykorzystywania profilu zaufanego w ePUAP.

...

Wyeliminowanie błędów

...

Pełna cyfryzacja

...

Efektywna komunikacja