Czym jest
engo.org.pl

Chociaż producenci automatów do gry mają długą historię wprowadzania własnych gier, niektórzy postanowili wykorzystać automaty innych firm plbestcasinos.com . Dobrym tego przykładem jest rozwój markowych automatów do gry. Producenci automatów do gry używają własnych znaków towarowych i grafiki, aby odróżnić swoje automaty od automatów konkurencji. Mogą także wykorzystywać oprogramowanie w celu zwiększenia sprzedaży. Jednak to, czy automaty te są markowe, jest kwestią sporną. Pozostaje pytanie, który z nich jest lepszy? Pierwszym automatem wideo z rundą bonusową był Reel 'Em In, stworzony przez WMS Industries w 1996 roku. Runda bonusowa, będąca odmianą poprzedniej gry, zawiera elementy interaktywne. Może ona również przynieść dodatkową wygraną. Ta gra spodoba się miłośnikom piratów. Jest to jeden z najbardziej złożonych i najlepiej znanych motywów pirackich w branży. Chociaż oryginalny automat został zaprojektowany przez włosko-amerykański zespół, wielu innych producentów korzysta z tego samego wzorca. Jeśli jesteś ciekawy, jakie są różnice między automatami własnościowymi a markowymi, warto odwiedzić kasyna w swoim stanie. W niektórych stanach własność prywatna automatów do gry jest ograniczona. Na przykład Arizona, Arkansas, Maine, Minnesota, Nebraska, Rhode Island, Karolina Południowa i Wirginia Zachodnia nie regulują kwestii własności prywatnej. Inne stany wymagają obecności przedstawicieli Gaming Control Board, aby móc wprowadzać zmiany w oprogramowaniu.

eNGO.org.pl to platforma internetowa stworzona z myślą o organach administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, które współpracują w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Logo eNGO

Konkursy / śląskie

Wybierz organ administracji publicznej.

Aktualnie trwające otwarte konkursy ofert

Poniżej dostępna jest lista wszystkich otwartych konkursów ofert które są obecnie dostępne na platformie engo.org.pl

OAPData zakończeniaNazwa konkursu
Województwo opolskie
Urząd Marszałkowski2023-04-28 15:30:00Otwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku pn. MARSZAŁKOWSKI KLUB SPORTOWY, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Kwota konkursu: 500 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2023-04-27 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn „OPOLSKIE DLA INTEGRACJI WIELOKULTUROWEJ" w 2023 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2023-04-29 15:30:00Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego w 2023 roku pn. ,,Nowoczesna infrastruktura dla NGO w Opolskim”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Kwota konkursu: 1 000 000.00 PLN
Miasto Opole2023-04-07 14:00:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Kwota konkursu: 45 000.00 PLN
Miasto Opole2023-04-11 07:30:00Konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Miasto Opole2023-04-19 15:30:00Konkurs ofert na powierzenie roku 2023 realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - PIASTONALIA 2023
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Miasto Opole2023-04-20 15:30:00Wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-32a tej ustawy (Dostępność Plus).
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Miasto Olesno2023-04-13 16:00:00II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olesno w 2023 roku.
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Powiat Krapkowicki2023-03-31 17:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krapkowickiego w 2023 r. w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Powiat Krapkowicki2023-03-31 17:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krapkowickiego w 2023 r. w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Powiat Krapkowicki2023-03-31 17:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krapkowickiego w 2023 r. w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Powiat Krapkowicki2023-03-31 17:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krapkowickiego w 2023 r. w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Powiat Krapkowicki2023-03-31 17:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krapkowickiego w 2023 r. w obszarze ochrony i promocji zdrowia przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Powiat Krapkowicki2023-03-31 17:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krapkowickiego w 2023 r. w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Miasto Kędzierzyn Koźle2023-04-05 15:30:00OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2023 ROKU
Kwota konkursu: 70 000.00 PLN
Miasto Kędzierzyn Koźle2023-04-06 11:45:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r. - etap II poprzez organizację biegu pod nazwą: "Gruba Dycha - Aktywny Kędzierzyn-Koźle 2023"
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Powiat Kluczborski2023-04-13 15:00:00Otwarty konkurs ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w obszarze działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego mieszkańcom Powiatu Kluczborskiego w 2023 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 40 000.00 PLN
Powiat Kluczborski2023-04-13 15:00:00Otwarty konkurs ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023 roku realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Powiat Kluczborski2023-04-13 15:00:00Otwarty konkurs ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 25 000.00 PLN
Powiat Kluczborski2023-04-13 15:00:00Otwarty konkurs ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 35 000.00 PLN
Województwo śląskie
Miasto BytomKonkurs ciągłyKonkurs ofert o udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Bytomia oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Bytomia, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Bytomia, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego”
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto CieszynKonkurs ciągłyOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, przy udziale środków zewnętrznych, poprzez zapewnienie wkładu własnego
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2023-04-06 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób dorosłych, w tym seniorów
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Miasto Jastrzębie-Zdrój2023-03-31 14:00:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - ,,Opieka wytchnieniowa " - edycja 2023.
Kwota konkursu: 43 555.20 PLN
Miasto Jastrzębie-Zdrój2023-04-12 15:30:00Otwarty konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na rok 2023 „Utworzenie parku kieszonkowego”
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2023-03-31 13:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - III edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 86 664.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2023-03-31 13:00:00KONKURS OFERT - Polityka społeczna (V edycja - Jadłodajnia, Bank Chleba, Transport, Usługi asystenckie). Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. z zakresu polityki społecznej - V edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 470 664.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2023-03-31 13:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. z zakresu polityki społecznej - VI edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 120 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2023-04-14 13:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2023-2024 z zakresu polityki społecznej - VII edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 6 008 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2023-04-21 13:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2023 r. z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Miasto Katowice2023-04-05 14:00:00otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego”. - IV nabór na 2023 r.
Kwota konkursu: 500 000.00 PLN
Miasto Katowice2023-04-13 15:00:00"Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"
Kwota konkursu: 228 600.00 PLN
Miasto Katowice2023-04-20 15:00:00Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania pt.: "Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami".
Kwota konkursu: 659 964.00 PLN
Miasto Katowice2023-04-20 15:00:00Otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania pt.: "Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych poprzez wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów”.
Kwota konkursu: 195 190.00 PLN
Miasto Katowice2023-05-05 14:00:00otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego”. - V nabór na 2023 r.
Kwota konkursu: 500 000.00 PLN
Miasto Zawiercie2023-04-14 15:00:00Konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2023 roku
Kwota konkursu: 104 000.00 PLN
Województwo małopolskie
Województwo Małopolskie2023-03-30 23:59:00Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na lata 2023-2024 pn. „Kocham Polskę!”
Kwota konkursu: 1 000 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2023-03-30 23:59:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na lata 2023-2024 pn. „Prawo i ja – edukacja międzypokoleniowa”
Kwota konkursu: 560 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2023-03-30 23:59:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na lata 2023-2024 pn. „Małopolska! Postaw na edukację”
Kwota konkursu: 2 640 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2023-03-30 23:59:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2023 r. pn. "Kultura wrażliwa"
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2023-04-07 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2023 roku w zakresie „Szkolenia zawodników z klubów i stowarzyszeń sportowych województwa małopolskiego do udziału w finałach ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego”.
Kwota konkursu: 770 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2023-04-17 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 r.
Kwota konkursu: 1 500 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2023-04-19 23:59:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci polskich ze Wschodu” w 2023 roku.
Kwota konkursu: 162 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2023-04-13 23:59:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Rodzinna Małopolska"
Kwota konkursu: 1 000 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2023-04-13 23:59:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Aktywny Senior”.
Kwota konkursu: 1 000 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2023-04-18 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 roku pn. „EkoMałopolska” - Priorytet 3
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2023-04-18 23:59:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Czas dla rodziny –integracja międzypokoleniowa”
Kwota konkursu: 645 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2023-04-18 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 roku pn. „EkoMałopolska” - Priorytet 1 i 2
Kwota konkursu: 450 000.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2023-04-04 15:30:00z obszaru Kultura i sztuka: „Plac zabaw i integracja na Osiedlu Poręba Mała” w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Nowego Sącza na 2023 rok
Kwota konkursu: 60 000.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2023-04-04 15:30:00z obszaru Kultura i sztuka: „Rodzinnie i Sportowo na Kilińskiego” w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Nowego Sącza na 2023 rok.
Kwota konkursu: 8 800.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2023-04-04 15:30:00z obszaru Kultura i sztuka: „Plac zabaw i integracja na Kaduku” w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Nowego Sącza na 2023 rok.
Kwota konkursu: 25 000.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2023-04-06 15:30:00z obszaru Kultura i sztuka: „Millenium Razem Mieszkańcy” w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Nowego Sącza na 2023 rok.
Kwota konkursu: 18 100.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2023-04-06 15:30:00z obszaru Kultura i sztuka: „Centrum Aktywnego Wypoczynku na osiedlu Wólki - wiata oraz boisko przy ul. Ogrodowe” w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Nowego Sącza na 2023 rok.
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2023-04-11 15:30:00z obszaru Turystyka: „Krzysztof Ziaja z Mieszkańcami Osiedla Kochanowskiego!!!” w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Nowego Sącza na 2023 rok.
Kwota konkursu: 92 016.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2023-04-12 15:30:00z obszaru Kultura i sztuka: „Piknik rodzinny os. Helena” w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Nowego Sącza na 2023 rok
Kwota konkursu: 37 350.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2023-04-18 15:30:00z obszaru Turystyka: „Millenium Razem Mieszkańcy!!!” w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Nowego Sącza na 2023 rok
Kwota konkursu: 22 000.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2023-04-18 15:30:00z obszaru Turystyka: „Jesteśmy różni, lecz równie ważni” w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Nowego Sącza na 2023 rok
Kwota konkursu: 36 750.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2023-04-18 15:30:00z obszaru Turystyka: „Aktywni mieszkańcy osiedla Falkowa „POZNAJĄ SIĘ” na nowo i zwiedzają Polskę” w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Nowego Sącza na 2023 rok
Kwota konkursu: 126 227.00 PLN
Województwo lubuskie
Miasto WschowaKonkurs ciągłyOtwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa DEMO w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w roku 2018
Kwota konkursu: 40 000.00 PLN
Województwo lubuskie2023-03-31 23:55:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego na rzecz rozwoju, w tym rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim realizowanych na obszarze Rodzinnych Ogródków Działkowych
Kwota konkursu: 400 000.00 PLN
Województwo lubuskie2023-03-31 15:30:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa lubuskiego
Kwota konkursu: 200 000.00 PLN
Województwo lubuskie2023-04-14 15:30:00Otwarty konkursu ofert na realizację w formie powierzenia w 2023 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego na terenie subregionu gorzowskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Zakup węzy pszczelej - poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich”
Kwota konkursu: 180 000.00 PLN
Województwo lubuskie2023-04-14 15:30:00Otwarty konkursu ofert na realizację w formie powierzenia w 2023 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego na terenie subregionu zielonogórskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Zakup węzy pszczelej - poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich”
Kwota konkursu: 320 000.00 PLN
Województwo lubuskie2023-04-18 15:30:00I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. na terenie województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Kwota konkursu: 550 000.00 PLN
Województwo dolnośląskie
Gmina Żmigród2023-04-06 15:30:00Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób z niepełnosprawnością - zapewnienie usługi asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością. Zadanie realizowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Kwota konkursu: 307 150.00 PLN
Gmina Żmigród2023-04-06 15:30:00Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz wspierania osób z niepełnosprawnością - zapewnienie usługi opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnością. Zadanie realizowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Kwota konkursu: 73 920.00 PLN
Gmina Żmigród2023-04-11 15:30:00Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki oraz dziedzictwa narodowego na rok 2023.
Kwota konkursu: 29 000.00 PLN
Gmina Żmigród2023-04-11 07:30:00Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki na terenie gminy Żmigród na rok 2023.
Kwota konkursu: 6 000.00 PLN
Gmina Żmigród2023-04-11 15:30:00Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie integracji społecznej na rok 2023
Kwota konkursu: 27 000.00 PLN
Gmina Żmigród2023-04-11 15:30:00Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży na rok 2023.
Kwota konkursu: 9 000.00 PLN
Województwo Dolnośląskie2023-04-24 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, polegającego na obsłudze regionalnego programu stypendialnego „zDolny Śląsk” na lata szkolne 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 .
Kwota konkursu: 720 000.00 PLN
Gmina PielgrzymkaKonkurs ciągłyOtwarty nabór wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w 2023 r.
Kwota konkursu: 5 000.00 PLN
Województwo wielkopolskie
Miasto Leszno2023-04-06 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023r. - "Działania edukacyjno-rozwojowe dla osób nieaktywnych zawodowo/w wieku emerytalnym".
Kwota konkursu: 40 000.00 PLN
Miasto Leszno2023-04-11 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023r. - "Wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i inicjatyw włączających obywateli w prace na rzecz Miasta".
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Województwo kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Żninie2023-10-31 15:30:00Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego w 2023 roku do projektów związanych z realizacją zadań Powiatu Żnińskiego finansowanych z funduszy zewnętrznych.
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Województwo mazowieckie
Gmina Wiązowna2023-04-14 23:55:00Święto Strażaka i 105-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniance
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Gmina Wiązowna2023-04-14 09:25:00Organizacja wydarzenia z okazji poświęcenia Pomnika Strażaka
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto Marki2023-04-13 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – 2023”
Kwota konkursu: 631 977.10 PLN
Miasto Marki2023-04-13 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod nazwą „Opieka wytchnieniowa – 2023”
Kwota konkursu: 161 609.48 PLN
Miasto Płock2023-05-05 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 r.
Kwota konkursu: 60 000.00 PLN
Miasto Siedlce2023-03-31 09:00:00Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2023
Kwota konkursu: 1 001 087.58 PLN
Miasto Siedlce2023-03-31 09:00:00Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego 2023
Kwota konkursu: 271 200.00 PLN
Województwo podkarparckie
Miasto Rzeszów 2023-04-11 23:55:00Jadłodzielnia Rzeszów - Dziel się i częstuj!
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Miasto Rzeszów 2023-04-20 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w 2023 roku
Kwota konkursu: 500 000.00 PLN

Zaufali nam między innymi

Wybrane jednostki samorządowe korzystające z Generatora eNGO

Nasz generator ofert w liczbach

Mamy już ponad:

38500

ofert złożonych

3000

ogłoszonych konkursów

70

korzystających samorządów

1 mld 440 mln

wartość zawnioskowana

Dlaczego warto korzystać z Genertaora eNGO.org.pl

Możliwość pełnej cyfryzacji procedur i opiniowania wyboru ofert do realizacji (łącznie z obsługą komisji). Brak koniecznośći wydruku ofert w przypadku wykorzystywania profilu zaufanego w ePUAP.

...

Wyeliminowanie błędów

...

Pełna cyfryzacja

...

Efektywna komunikacja