Czym jest
engo.org.pl

Chociaż producenci automatów do gry mają długą historię wprowadzania własnych gier, niektórzy postanowili wykorzystać automaty innych firm plbestcasinos.com . Dobrym tego przykładem jest rozwój markowych automatów do gry. Producenci automatów do gry używają własnych znaków towarowych i grafiki, aby odróżnić swoje automaty od automatów konkurencji. Mogą także wykorzystywać oprogramowanie w celu zwiększenia sprzedaży. Jednak to, czy automaty te są markowe, jest kwestią sporną. Pozostaje pytanie, który z nich jest lepszy? Pierwszym automatem wideo z rundą bonusową był Reel 'Em In, stworzony przez WMS Industries w 1996 roku. Runda bonusowa, będąca odmianą poprzedniej gry, zawiera elementy interaktywne. Może ona również przynieść dodatkową wygraną. Ta gra spodoba się miłośnikom piratów. Jest to jeden z najbardziej złożonych i najlepiej znanych motywów pirackich w branży. Chociaż oryginalny automat został zaprojektowany przez włosko-amerykański zespół, wielu innych producentów korzysta z tego samego wzorca. Jeśli jesteś ciekawy, jakie są różnice między automatami własnościowymi a markowymi, warto odwiedzić kasyna w swoim stanie. W niektórych stanach własność prywatna automatów do gry jest ograniczona. Na przykład Arizona, Arkansas, Maine, Minnesota, Nebraska, Rhode Island, Karolina Południowa i Wirginia Zachodnia nie regulują kwestii własności prywatnej. Inne stany wymagają obecności przedstawicieli Gaming Control Board, aby móc wprowadzać zmiany w oprogramowaniu.

eNGO.org.pl to platforma internetowa stworzona z myślą o organach administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, które współpracują w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Logo eNGO

Konkursy / śląskie

Wybierz organ administracji publicznej.

Aktualnie trwające otwarte konkursy ofert

Poniżej dostępna jest lista wszystkich otwartych konkursów ofert które są obecnie dostępne na platformie engo.org.pl

OAPData zakończeniaNazwa konkursu
Województwo opolskie
Urząd Marszałkowski2023-02-18 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2023 roku pn. „OPOLSKIE ŻYCZLIWE I RÓŻNORODNE” skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2023-02-17 15:30:00otwarty konkurs ofert „OPOLSKA KULTURA CZEKA NA CIEBIE - ŚWIĘTUJEMY AKTYWNIE 25 LAT OBRONY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO” na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 1 200 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2023-02-15 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2023 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – upowszechnianie sportów motorowych pn. „OPOLSKIE SPORTY MOTOROWE”.
Kwota konkursu: 400 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2023-02-15 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku pn. ASY OPOLSKIEGO SPORTU, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Kwota konkursu: 1 500 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2023-02-15 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Aktywizacja społeczna seniorów i osób z niepełnosprawnościami - organizacja warsztatów promujących zdrowy tryb życia oraz organizacja wyjazdu dla seniorów” w 2023 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 50 600.00 PLN
Urząd Marszałkowski2023-02-15 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Rozwój aktywności społecznej dzieci niesamodzielnych wraz z opiekunami - organizacja 2-dniowego pobytu w wybranym miejscu na terenie woj. opolskiego dla dzieci niesamodzielnych wraz z opiekunami” w 2023 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 21 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2023-02-15 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Utworzenie kawiarenki społecznej” w 2023 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 20 750.00 PLN
Urząd Marszałkowski2023-02-15 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja spotkania integracyjnego dla osób niesamodzielnych” w 2023 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 87 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2023-02-15 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. Organizacja przedsięwzięcia pn. "Opolskie Targi Ekonomii Społecznej” w 2023 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów, wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 125 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2023-02-15 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Organizacja przedsięwzięcia regionalnego – Opolski Dzień Rodziny” w 2023 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów, wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 125 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2023-02-16 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku pn. „OPOLSKA TURYSTYKA”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Kwota konkursu: 650 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2023-02-18 15:30:00Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji i organizacji wolontariatu w 2023 roku pn. „SIŁA WOLONTARIATU W REGIONIE” skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Kwota konkursu: 200 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2023-03-06 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami pn. OPOLSKIE INTERNATIONAL w 2023 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2023-02-19 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. Wspieranie działań z obszaru rolnictwa – działania na rzecz rozwoju pszczelarstwa „Opolska pszczoła miodna” skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 200 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2023-03-06 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod nazwą "ŚWIĘTUJEMY AKTYWNIE 25 LAT OBRONY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO" w 2023 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 375 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2023-02-19 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. Działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego województwa opolskiego (wsparcie rybactwa śródlądowego) pn. „Opolskie stawia na ryby” skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Miasto Opole2023-02-16 17:00:00Konkurs ofert na wsparcie i powierzenie w 2023 r. realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Kwota konkursu: 230 000.00 PLN
Miasto Opole2023-02-13 15:30:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców.
Kwota konkursu: 140 000.00 PLN
Miasto Opole2023-02-16 17:00:00Konkurs ofert na wsparcie w latach 2023 - 2024 realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Miasto Opole2023-02-16 17:00:00Konkurs ofert na wsparcie w latach 2023-2024 realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Kwota konkursu: 200 000.00 PLN
Miasto Opole2023-02-16 17:00:00Konkurs ofert na wsparcie w latach 2023 - 2024 realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Kwota konkursu: 160 000.00 PLN
Miasto Opole2023-02-16 17:00:00Konkurs ofert na wsparcie w latach 2023-2024 realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Kwota konkursu: 200 000.00 PLN
Miasto Opole2023-02-14 15:30:00Stworzenie warunków do powstania i funkcjonowania federacji organizacji pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem organizacji działających na rzecz cudzoziemców
Kwota konkursu: 40 000.00 PLN
Miasto Opole2023-02-14 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
Kwota konkursu: 15 000.00 PLN
Miasto Opole2023-02-16 17:00:00Konkurs ofert na wsparcie i powierzenie roku 2023 realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - PIASTONALIA 2023
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Miasto Opole2023-02-16 17:00:00konkurs ofert na wsparcie i powierzenie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Miasto Opole2023-02-16 17:00:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie i powierzenie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Powiat Krapkowicki2023-02-01 18:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krapkowickiego w 2023 r. w obszarze zadań na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Powiat Krapkowicki2023-02-01 18:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krapkowickiego w 2023 r. w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Gmina Ozimek2023-01-31 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2023 obejmujący zadania z zakresu kultury, tradycji i edukacji
Kwota konkursu: 60 000.00 PLN
Gmina Ozimek2023-01-31 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ozimek z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia w roku 2023
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Gmina Ozimek2023-01-31 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ozimek z zakresu kultury fizycznej w roku 2023
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto Kędzierzyn Koźle2023-02-16 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r. poprzez organizację imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim – etap I
Kwota konkursu: 25 000.00 PLN
Miasto Kędzierzyn Koźle2023-02-16 15:30:00OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2023 ROKU – etap I
Kwota konkursu: 25 000.00 PLN
Gmina Kluczbork2023-02-21 15:00:00GMINA KLUCZBORK reprezentowana przez Burmistrza Miasta Kluczborka ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Kluczbork na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2023 – wolontariat senioralny
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Gmina Nysa2023-02-17 15:00:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2023 – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Województwo śląskie
Miasto Bytom2023-02-06 17:30:00otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Miasta Bytomia w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Kwota konkursu: 240 000.00 PLN
Miasto Bytom2023-02-07 15:00:00Konkurs ofert na realizację zadań publicznych miasta Bytomia w dziedzinie edukacji publicznej w roku 2023
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Miasto Bytom2023-02-06 17:30:00otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Miasta Bytomia w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa
Kwota konkursu: 27 000.00 PLN
Miasto Bytom2023-02-10 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bytom w 2023 roku
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto Bytom2023-02-13 17:30:00otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Bytomia w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r. w zakresie realizacji projektu „Artystyczna Przystań Młodych” w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego 2023
Kwota konkursu: 477 000.00 PLN
Miasto Częstochowa2023-02-02 15:00:00Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2023 r. pn. „Zapobieganie zakażeniom HIV/AIDS"
Kwota konkursu: 15 000.00 PLN
Gmina Jaworze2023-02-22 15:00:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innym podmiotom uprawnionym, wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2023
Kwota konkursu: 218 000.00 PLN
Gmina Skoczów2023-02-07 16:30:00Konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skoczów na rok 2023 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Gmina Skoczów2023-02-07 16:30:00Konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skoczów na rok 2023 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA; OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA; RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Gmina Skoczów2023-02-07 16:30:00Konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skoczów na rok 2023 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA; DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH; DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA - (KOPIA)
Kwota konkursu: 0.00 PLN
Gmina Skoczów2023-02-10 14:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert, przedmiotem którego jest wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Skoczów przez organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego realizacja odbędzie się w 2023 roku, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – udzielanie wsparcia i pomocy osobom bezrobotnym, bezdomnym oraz żyjącym w ubóstwie.
Kwota konkursu: 13 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2023-02-03 13:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - II edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 17 500.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2023-02-03 13:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. z zakresu polityki społecznej - IV edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 332 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2023-02-13 15:30:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - III edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Kwota konkursu: 596 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2023-02-13 15:30:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - IV edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.  
Kwota konkursu: 339 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2023-02-13 15:30:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania - I edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.   
Kwota konkursu: 34 000.00 PLN
Miasto Katowice2023-02-06 14:00:00otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego”. - II nabór na 2023 r.
Kwota konkursu: 500 000.00 PLN
Miasto Katowice2023-03-06 14:00:00otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego”. - III nabór na 2023 r.
Kwota konkursu: 500 000.00 PLN
Miasto Rybnik2023-02-14 15:00:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Kwota konkursu: 70 000.00 PLN
Miasto Rybnik2023-02-14 15:00:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Miasto Rybnik2023-02-16 17:00:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2023 roku zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, podzadania: realizacja działań w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2023 rok, mających na celu rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, polegającego na organizacji festynu rodzinnego dla mieszkańców dzielnicy Smolna, w ramach projektu „Zakup urządzenia typu „magiczny dywan” do Przedszkola 17, zakup urządzenia zabawowego do ZSP nr 10 oraz zabawa, rozrywka i integracja dla mieszkańców”
Kwota konkursu: 33 000.00 PLN
Miasto Rybnik2023-02-16 17:00:00Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, zwanych dalej „podmiotami”, na powierzenie w 2023 roku zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, podzadania: realizacja działań w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2023 rok, mających na celu rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, polegającego na organizacji spotkania środowiskowego mieszkańców i „Pikniku na kocyku” w ramach projektu „Dla każdego coś miłego”
Kwota konkursu: 63 700.00 PLN
Miasto Rybnik2023-02-16 17:00:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2023 roku zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, podzadania: realizacja działań w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2023 rok, mających na celu rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, polegającego na organizacji spotkania świąteczno-noworocznego dla seniorów w Wielopolu oraz festynu Dni Wielopola 2023, w ramach projektu „Zintegrowane Wielopole 2023”
Kwota konkursu: 24 500.00 PLN
Miasto Sosnowiec2023-02-06 09:00:00Otwarty konkurs ofert w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Kwota konkursu: 40 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2023-02-03 09:00:00Konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego – ochrona i promocja zdrowia.
Kwota konkursu: 171 000.00 PLN
Miasto Woźniki2023-02-03 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani na rok 2023
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Miasto Woźniki2023-02-03 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku
Kwota konkursu: 265 000.00 PLN
Miasto Woźniki2023-02-03 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności w 2023 roku
Kwota konkursu: 35 000.00 PLN
Miasto Woźniki2023-02-07 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych w 2023 roku
Kwota konkursu: 40 000.00 PLN
Miasto Woźniki2023-02-07 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2023 roku
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto Woźniki2023-02-07 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Miasto Woźniki2023-02-07 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 roku
Kwota konkursu: 8 000.00 PLN
Miasto Woźniki2023-02-07 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 roku
Kwota konkursu: 25 000.00 PLN
Województwo małopolskie
Województwo Małopolskie2023-02-02 12:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki związanych z utrzymaniem trwałości projektu m_MSIT – mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej i jego rozwojem w latach 2023-2024
Kwota konkursu: 1 650 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2023-02-02 12:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki związanych z wsparciem funkcjonowania i rozwojem Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej w latach 2023-2024
Kwota konkursu: 2 640 800.00 PLN
Województwo Małopolskie2023-02-02 12:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki związanych z realizacją badań ruchu turystycznego w województwie małopolskim w latach 2023-2025
Kwota konkursu: 1 050 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2023-02-08 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” (2023)
Kwota konkursu: 1 500 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2023-02-02 23:59:00Otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku pn. „Małopolska Gościnna – I edycja” - Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej
Kwota konkursu: 250 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2023-02-02 23:59:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2023 r. pn. „Małopolska Gościnna – I edycja” - Małopolskie Obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2023-02-02 23:59:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2023 r. pn. „Małopolska Gościnna – I edycja - Zarządzanie systemem szlaków turystycznych Województwa Małopolskiego
Kwota konkursu: 200 000.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2023-02-06 15:30:00z obszaru Kultura i sztuka: „Osiedle Wojska Polskiego dla każdego 3.0” w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Nowego Sącza na 2023 rok.
Kwota konkursu: 57 962.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2023-02-06 15:30:00z obszaru Kultura i sztuka: „Aktywni mieszkańcy osiedla Falkowa „Poznają się” na nowo i zwiedzają Polskę” w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Nowego Sącza na 2023 rok.
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2023-02-06 15:30:00z obszaru Kultura i sztuka: „Integracja mieszkańców osiedla Piątkowa w Nowym Sączu” w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Nowego Sącza na 2023 rok
Kwota konkursu: 64 000.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2023-02-13 15:30:00z obszaru Kultura i sztuka: „Krzysztof Ziaja z Mieszkańcami Osiedla Kochanowskiego” w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Nowego Sącza na 2023 rok
Kwota konkursu: 80 000.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2023-02-13 15:30:00z obszaru Kultura i sztuka: "Jesteśmy różni, lecz równie ważni” w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Nowego Sącza na 2023 rok
Kwota konkursu: 49 100.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2023-02-16 15:30:00z obszaru: Kultura i sztuka
Kwota konkursu: 200 000.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2023-02-16 15:30:00z obszaru: Ochrona zdrowia
Kwota konkursu: 80 000.00 PLN
Powiat Nowosądecki2023-02-03 15:30:00Zarząd Powiatu nowosądeckie ogłasza otwarty konkurs ofert na .....
Kwota konkursu: 1 000 000.00 PLN
Województwo świętokrzyskie
Województwo świętokrzyskie2023-02-16 00:00:00PIERWSZY OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023.
Kwota konkursu: 1 375 000.00 PLN
Województwo świętokrzyskie2023-02-16 23:55:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2023 roku
Kwota konkursu: 500 000.00 PLN
Województwo lubuskie
Województwo lubuskie2023-01-31 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zdań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej.
Kwota konkursu: 1 950 000.00 PLN
Województwo lubuskie2023-01-31 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w 2023 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. "Kolarska Młodzieżowa Reprezentacja Województwa Lubuskiego".
Kwota konkursu: 200 000.00 PLN
Województwo lubuskie2023-01-31 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w 2023 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. "Szosowa Lubuska Liga Kolarska".
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Województwo lubuskie2023-02-17 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego o charakterze inwestycyjnym w obszarze turystyki regionalnej pn. „Lubuska Baza Turystyczna”
Kwota konkursu: 200 000.00 PLN
Województwo lubuskie2023-02-17 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Województwo lubuskie2023-02-17 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii
Kwota konkursu: 75 000.00 PLN
Województwo lubuskie2023-02-17 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w 2023 roku zadania publicznego o charakterze inwestycyjnym w ramach Programu inwestycyjnego pn. "Lubuska Baza Sportowa"
Kwota konkursu: 500 000.00 PLN
Województwo lubuskie2023-02-17 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury
Kwota konkursu: 120 000.00 PLN
Województwo lubuskie2023-02-09 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego pn. "Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe" w obszarze działań promocyjnych wpływających na aktywizację młodzieży do realizacji zadań publicznych
Kwota konkursu: 970 000.00 PLN
Województwo lubuskie2023-02-17 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego na działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim
Kwota konkursu: 500 000.00 PLN
Województwo lubuskie2023-02-28 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia w 2023 roku Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz rozwoju, w tym rozwoju obszarów wiejskich.
Kwota konkursu: 800 000.00 PLN
Gmina Świdnica2023-02-06 16:00:00Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
Kwota konkursu: 200 000.00 PLN
Województwo dolnośląskie
Gmina Długołęka2023-02-17 16:00:00Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki w 2023 r.
Kwota konkursu: 40 000.00 PLN
Gmina Długołęka2023-02-17 16:00:00Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych z terenu gminy Długołęka w 2023 roku
Kwota konkursu: 75 000.00 PLN
Gmina Długołęka2023-02-06 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 roku.
Kwota konkursu: 70 000.00 PLN
Gmina Długołęka2023-03-03 15:30:00Otwarty konkurs ofert z zakresu edukacji, oświaty i wychowania w 2023 roku
Kwota konkursu: 40 000.00 PLN
Miasto Oborniki Śląskie2023-02-06 15:30:00otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
Kwota konkursu: 560 000.00 PLN
Miasto Oborniki Śląskie2023-02-20 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku - II. Zadania z zakresu polityki społecznej, pomocy społecznej
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Miasto Oborniki Śląskie2023-02-20 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku - III. Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia
Kwota konkursu: 40 000.00 PLN
Miasto Oborniki Śląskie2023-02-20 15:30:00otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku - kultura i sztuka
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Miasto Oborniki Śląskie2023-02-17 15:30:00otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku - oświata i wychowanie
Kwota konkursu: 25 000.00 PLN
Miasto Oborniki Śląskie2023-02-17 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku - ochrona środowiska
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Miasto Oborniki Śląskie2023-02-20 15:30:00otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku - turystyka
Kwota konkursu: 15 000.00 PLN
Województwo Dolnośląskie2023-01-31 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2023r.
Kwota konkursu: 700 000.00 PLN
Województwo Dolnośląskie2023-02-02 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu asystentury osób starszych w 2023 r.
Kwota konkursu: 1 500 000.00 PLN
Województwo Dolnośląskie2023-02-08 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Dolnośląska Akademia Kompetencji Seniora w 2023 r.
Kwota konkursu: 635 000.00 PLN
Województwo Dolnośląskie2023-02-22 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Mobilna Akademia Nestora” w 2023 r.
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Województwo Dolnośląskie2023-02-17 07:30:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty" 
Kwota konkursu: 300 000.00 PLN
Miasto Świdnica2023-02-02 15:00:00otwarty konkurs ofert nr K-4/2023 na realizację zadania publicznego w 2023 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „Edukacja w zakresie pierwszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej”
Kwota konkursu: 12 400.00 PLN
Miasto Świdnica2023-02-02 15:00:00otwarty konkurs ofert nr K-5/2023 na realizację zadania publicznego w 2023 r. z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, pod nazwą: „Działania mające na celu wspieranie i promowanie rodziny”
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Miasto Świdnica2023-02-02 15:00:00otwarty konkurs ofert nr K-6/2023 na realizację zadania publicznego w 2023 r.z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia”
Kwota konkursu: 48 000.00 PLN
Miasto Świdnica2023-02-10 15:00:00otwarty konkurs ofert nr K-7/2023 na realizację zadania publicznego w 2022 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Działania wydawnicze”
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Gmina Pielgrzymka2023-02-08 15:30:00Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie pomocy społecznej
Kwota konkursu: 82 180.00 PLN
Gmina Pielgrzymka2023-02-21 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – runda II
Kwota konkursu: 75 000.00 PLN
Gmina Pielgrzymka2023-02-21 15:30:00otwarty konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – runda I
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Województwo wielkopolskie
Miasto Grodzisk Wielkopolski2023-01-31 23:55:00Otwarty konkurs ofert nr 3/2023 na realizację zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”
Kwota konkursu: 14 000.00 PLN
Miasto KoninKonkurs ciągłyInicjatywa lokalna
Kwota konkursu: 1 200 000.00 PLN
Miasto Leszno2023-02-06 14:00:00otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu kultury na rok 2023 pod nazwą wspieranie działań kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego.
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Miasto Leszno2023-02-06 14:00:00Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna z zakresu kultury - wspieranie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży
Kwota konkursu: 14 500.00 PLN
Miasto Leszno2023-02-06 14:00:00Zadania z zakresu kultury i sztuki - wspieranie lokalnych inicjatyw wydawniczych.
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto Leszno2023-02-07 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023r. - Zajęcia usprawniające dla osób z niepełnosprawnościami służące ich usamodzielnianiu.
Kwota konkursu: 72 000.00 PLN
Miasto Leszno2023-02-14 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023r. - "Działania aktywizujące i wspierające osoby w wieku senioralnym 60+".
Kwota konkursu: 95 000.00 PLN
Powiat Słupecki2023-02-10 15:00:00UCHWAŁA NR 456/2023 ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku.
Kwota konkursu: 15 000.00 PLN
Powiat Wrzesiński2023-02-01 15:00:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2023 r.”
Kwota konkursu: 22 500.00 PLN
Województwo kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu2023-02-15 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań Powiatu Inowrocławskiego wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu2023-02-15 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań Powiatu Inowrocławskiego wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - ochrona i promocja zdrowia.
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu2023-02-15 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań Powiatu Inowrocławskiego wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Kwota konkursu: 80 000.00 PLN
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu2023-02-15 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań Powiatu Inowrocławskiego wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu2023-02-15 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań Powiatu Inowrocławskiego wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - turystyka i krajoznawstwo.
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu2023-02-15 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań Powiatu Inowrocławskiego wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - ratownictwo i ochrony ludności.
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu2023-02-15 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań Powiatu Inowrocławskiego wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - działalność na rzecz organizacji pozarządowych.
Kwota konkursu: 5 000.00 PLN
Starostwo Powiatowe w Rypinie2023-02-06 12:00:00Otwarty konkurs ofert nr 2/2023 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży”
Kwota konkursu: 35 000.00 PLN
Starostwo Powiatowe w Rypinie2023-02-06 12:00:00Otwarty konkurs ofert nr 3/2023 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2023 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
Kwota konkursu: 8 000.00 PLN
Starostwo Powiatowe w Żninie2023-10-31 15:30:00Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego w 2023 roku do projektów związanych z realizacją zadań Powiatu Żnińskiego finansowanych z funduszy zewnętrznych.
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Województwo mazowieckie
Miasto Marki2023-02-12 17:30:00Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Marki w 2023 roku
Kwota konkursu: 160 000.00 PLN
Miasto Płock2023-02-20 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w roku 2023
Kwota konkursu: 130 000.00 PLN
Miasto Płock2023-02-10 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku.
Kwota konkursu: 400 000.00 PLN
Województwo lubelskie
Powiat Łukowski2023-02-10 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.
Kwota konkursu: 95 000.00 PLN
Powiat Łukowski2023-02-10 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Kwota konkursu: 108 000.00 PLN
Powiat Łukowski2023-02-10 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Kwota konkursu: 58 000.00 PLN
Powiat Łukowski2023-02-10 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie organizacji turystyki, krajoznawstwa.
Kwota konkursu: 24 000.00 PLN
Województwo podkarparckie
Miasto Rzeszów Konkurs ciągłyPrezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert na ochronę zdrowia w Rzeszowie w II półroczu 2023 r.
Kwota konkursu: 1 000 000.00 PLN
Miasto Rzeszów 2023-02-28 12:00:00Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji
Kwota konkursu: 60 000.00 PLN
Miasto Rzeszów 2023-02-21 10:00:00Pełna nazwa konkursu - Delta Konkurs
Kwota konkursu: 500 000.00 PLN
Miasto Rzeszów 2023-02-21 10:00:00Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza konkurs ofert na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Rzeszowie
Kwota konkursu: 500 000.00 PLN
Miasto Rzeszów 2023-02-22 00:00:00Zadania z zakresu rewitalizacji
Kwota konkursu: 60 000.00 PLN
Miasto Rzeszów 2023-02-21 13:00:00Otwarty konkurs na 2023
Kwota konkursu: 200 000.00 PLN
Miasto Rzeszów 2023-02-22 11:00:00PMRz ogłasza konkurs na Całoroczną działalność kulturalną
Kwota konkursu: 1 200 000.00 PLN
Miasto Rzeszów 2023-02-21 11:00:00Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza Konkurs test KULTURA MP
Kwota konkursu: 520 000.00 PLN
Miasto Rzeszów 2023-02-21 11:22:00Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na 2023 r.
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Miasto Rzeszów 2023-02-21 07:30:00Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza konkurs w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów
Kwota konkursu: 40 000.00 PLN
Miasto Rzeszów Konkurs ciągłyPrezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs pn. "Aktywizacja osób senioralnych"
Kwota konkursu: 1 000 000.00 PLN
Miasto Rzeszów 2023-02-21 11:23:00Prezydent Miasta Rzeszowa ble ble
Kwota konkursu: 1 000 000.00 PLN
Miasto Rzeszów 2023-02-21 07:30:00Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza konkurs na "Organizację zajęć sportowych"
Kwota konkursu: 1 000 000.00 PLN
Miasto Rzeszów 2023-02-21 11:50:00konkurs na realizację zadania z zakresu sportu 2024
Kwota konkursu: 1 700 000.00 PLN
Miasto Rzeszów 2023-02-22 08:05:00Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza konkurs na zadania w zakresie sportu na rok 2024.
Kwota konkursu: 1 650 000.00 PLN
Miasto Rzeszów 2023-02-21 11:24:00Prezydent MRz oglasza...
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN

Zaufali nam między innymi

Wybrane jednostki samorządowe korzystające z Generatora eNGO

Nasz generator ofert w liczbach

Mamy już ponad:

38500

ofert złożonych

3000

ogłoszonych konkursów

70

korzystających samorządów

1 mld 440 mln

wartość zawnioskowana

Dlaczego warto korzystać z Genertaora eNGO.org.pl

Możliwość pełnej cyfryzacji procedur i opiniowania wyboru ofert do realizacji (łącznie z obsługą komisji). Brak koniecznośći wydruku ofert w przypadku wykorzystywania profilu zaufanego w ePUAP.

...

Wyeliminowanie błędów

...

Pełna cyfryzacja

...

Efektywna komunikacja