#zostanwdomu
eNGO za 0 zł

Inspirowani akcją #ZostanWDomu i wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom pragniemy zaoferować Państwu możliwość darmowego skorzystania z aplikacji Generator eNGO.

Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij tutaj.

Promocja eNGO za 0 zł

Konkursy / śląskie

Wybierz organ administracji publicznej.

Aktualnie trwające otwarte konkursy ofert

Poniżej dostępna jest lista wszystkich otwartych konkursów ofert które są obecnie dostępne na platformie engo.org.pl

OAPData zakończeniaNazwa konkursu
Województwo opolskie
Urząd Marszałkowski2022-06-03 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego pn.: „OSP – Nasze wyszkolenie Waszym bezpieczeństwem” w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 2022 r. – IV edycja” skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2022-06-03 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego pn.: „Lokalni-Aktywni” wspólne spędzanie czasu – bezpieczeństwo – integracja mieszkańców gminy Nysa w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 2022 r. – IV edycja” w 2022 r. skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2022-06-03 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego pn.: „Organizacja Wojewódzkiego Spotkania MDP, zawodów biegowych, publikacja dziejów jednostek OSP” w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 2022 r. – IV edycja” w 2022 r. skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2022-06-03 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego pn.: „Od młodzika do naczelnika – rozwój bezpieczeństwa w Powiecie Oleskim” w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 2022 r. – IV edycja” w 2022 r. skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 99 900.00 PLN
Urząd Marszałkowski2022-06-03 15:30:00otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego pn.: „Aktywni przekraczają granice” – II edycja w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 2022 r. – IV edycja” w 2022 r. skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 94 500.00 PLN
Urząd Marszałkowski2022-06-03 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 2022 r. – IV edycja”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 849 800.00 PLN
Urząd Marszałkowski2022-06-03 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Wydarzenia sportowe i rekreacyjne kluczem na aktywne społeczeństwo – edycja II” w ramach „Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 2022 r. – IV edycja” w 2022 r., skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2022-06-08 15:30:00otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, na zadanie pn.: „PomagaMY” w Rytmie Opola bez barier” w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 2022 r. – IV edycja” w 2022 r. skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2022-06-08 15:30:00Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. WSPIERANIE NAJWYŻSZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Kwota konkursu: 270 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2022-06-08 15:30:00Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. MARSZAŁKOWSKI KLUB SPORTOWY w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Kwota konkursu: 500 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2022-06-10 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 110 000.00 PLN
Miasto Opole2022-05-20 15:00:00Konkurs ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Kwota konkursu: 25 000.00 PLN
Miasto Opole2022-05-20 15:00:00Konkurs ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Kwota konkursu: 60 000.00 PLN
Miasto Opole2022-06-07 15:30:00Konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie w 2022 realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
Kwota konkursu: 55 000.00 PLN
Miasto Kędzierzyn Koźle2022-06-07 15:30:00OTWARTY KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2022 ROKU - ETAP II
Kwota konkursu: 16 000.00 PLN
Miasto Kędzierzyn Koźle2022-06-08 15:30:00OTWARTY KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ POPRZEZ SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU DO LAT 21 W TERMINIE OD 01.07.2022 R. DO 30.06.2024 R.
Kwota konkursu: 1 600 000.00 PLN
Województwo śląskie
Miasto Bytom2022-05-20 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zadań publicznych dotyczących wsparcia działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji ruchowej, pomocy psychologicznej, poradnictwa, kursów i szkoleń.
Kwota konkursu: 75 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2022-05-31 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2022 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja cyklicznych zajęć sportowo -rekreacyjnych
Kwota konkursu: 83 000.00 PLN
Miasto Częstochowa2022-06-06 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn.: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
Kwota konkursu: 49 470.00 PLN
Miasto Częstochowa2022-06-07 14:00:00„Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika - badanie genetyczne BRCA1”
Kwota konkursu: 40 000.00 PLN
Miasto Częstochowa2022-06-09 15:30:00Wracamy do formy - zajęcia, turniej sportowy w dzielnicy Stare Miasto (czerwiec)
Kwota konkursu: 94 000.00 PLN
Miasto Jastrzębie-Zdrój2022-05-27 14:00:00OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Z DZIEDZINY EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO NA ROK 2022
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2022-05-20 13:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. z zakresu ratownictwa i ochrony ludności - I edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 35 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2022-06-10 13:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - V edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Miasto Katowice2022-06-06 14:00:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego” - VI nabór
Kwota konkursu: 420 700.00 PLN
Miasto Katowice2022-05-27 23:55:00Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2022 roku pod nazwą "AKCJA LATO 2022 - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży"
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Miasto Katowice2022-05-27 23:55:00Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2022 roku pod nazwą „Organizacja imprez sportowych i turystycznych w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r."
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Miasto Rybnik2022-05-26 17:30:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Kwota konkursu: 13 000.00 PLN
Miasto Rybnik2022-05-31 15:00:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto Rybnik2022-05-31 15:00:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Kwota konkursu: 37 650.00 PLN
Miasto Sosnowiec2022-05-30 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Kwota konkursu: 1 690 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2022-05-30 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji”.
Kwota konkursu: 280 000.00 PLN
Miasto Tychy2022-05-31 23:55:00Prezydent miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielanie dotacji z budżetu miasta Tychy na realizację zadania publicznego w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu który zrealizuje zadanie publiczne, zgodnie z ogłoszeniem konkursowym. Zlecenie realizacji ogłoszonego zadania publicznego będzie miało formę wspierania wykonywania tego zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji. Podstawa prawna: art. 11 i art. 13-15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz.1057 z późn.zm.).
Kwota konkursu: 76 200.00 PLN
Miasto Tychy2022-06-07 23:55:00Prezydent miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielanie dotacji z budżetu miasta Tychy na realizację zadań publicznych w zakresie: - rewitalizacji, - działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu/ów który/którzy zrealizują zadania publiczne, zgodnie z ogłoszeniem konkursowym. Zlecenie realizacji ogłoszonych zadań publicznych będzie miało formę wspierania wykonywania tych zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Podstawa prawna: art. 11 i art. 13-15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz.1057 z późn.zm.).
Kwota konkursu: 157 640.00 PLN
Miasto Woźniki2022-05-20 23:55:00Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w zakresie promocji i organizacji wolontariatu w 2022 roku
Kwota konkursu: 7 500.00 PLN
Województwo małopolskie
Województwo Małopolskie2022-05-27 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku pn. „MAŁOPOLSKA AKADEMIA TENISOWA”, wybranego w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego
Kwota konkursu: 91 043.84 PLN
Województwo Małopolskie2022-06-06 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2022 r. pn. „Małopolska! Postaw na edukację – edycja 2”
Kwota konkursu: 300 000.00 PLN
Gmina Miechów2022-06-06 09:00:00wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla mieszkańców gminy Miechów – prowadzenie zajęć z tenisa ziemnego
Kwota konkursu: 11 000.00 PLN
Gmina Miechów2022-06-06 09:00:00„Organizacja kolonii, półkolonii, obozów oraz innych zajęć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Miechów”
Kwota konkursu: 70 000.00 PLN
Gmina Miechów2022-06-08 09:00:00Organizacja zajęć dla mieszkańców gminy Miechów w Parku Miejskim w Miechowie
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Gmina Miechów2022-06-08 09:00:00Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenach wiejskich
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto NiepołomiceKonkurs ciągłyKonkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych: "Rozdysponowanie środków finansowych, które mogą służyć finansowaniu wkładu własnego" adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów zrównanych z organizacjami pozarządowymi
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2022-06-02 15:30:00Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na rok 2022 „Sportowa Poręba” w części dotyczącej obszaru „Kultura Fizyczna”, tj. na organizację turniejów piłki nożnej i piłki siatkowej.
Kwota konkursu: 13 200.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2022-06-09 15:30:00Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na rok 2022 ,,Siatkówka łączy pokolenia’’.
Kwota konkursu: 45 000.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2022-06-15 15:30:00Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na rok 2022 „Piłka Nożna dla każdego” w części dotyczącej obszaru ,,Kultura Fizyczna”, tj. na organizację ogólnodostępnych treningów piłkarskich.
Kwota konkursu: 27 200.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2022-06-11 15:30:00Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego na rok 2022 „Millenium bliżej mieszkańców” w części dotyczącej obszaru „Turystyka” tj. na organizację wydarzeń integracyjnych – wycieczek
Kwota konkursu: 14 000.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2022-06-11 15:30:00Otwarty konkurs ofert z obszaru "Turystyka" na zlecenie realizacji zadania publicznego wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza na rok 2022 ,,Osiedle Wojska Polskiego dla każdego 2.0.”.
Kwota konkursu: 21 000.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2022-06-11 15:30:00Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza na rok 2022 „Zawada dla każdego!!! Pora na zmiany!!!” w części dotyczącej obszaru „Turystyka” tj. na organizację wydarzeń integracyjnych – wycieczek.
Kwota konkursu: 14 000.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2022-06-11 15:30:00Otwarty konkurs ofert w obszarze "Turystyka" na zlecenie realizacji zadania publicznego wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego na rok 2022 „Aktywni mieszkańcy Osiedla Falkowa poznają na nowo i zwiedzają Polskę”
Kwota konkursu: 114 958.00 PLN
Województwo świętokrzyskie
Gmina Masłów2022-05-30 15:00:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów z zajęciami profilaktycznymi – kolonie/półkolonie
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Województwo świętokrzyskie2022-05-21 00:00:00Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2022 r. z zakresu ekonomii społecznej.
Kwota konkursu: 40 000.00 PLN
Województwo świętokrzyskie2022-06-03 23:55:00TRZECI OTWARTY KONKURS OFERT na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r.
Kwota konkursu: 160 000.00 PLN
Województwo świętokrzyskie2022-06-08 23:55:00II otwarty konkurs ofert na wspieranie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Kwota konkursu: 176 708.00 PLN
Województwo lubuskie
Miasto Wschowa2022-05-30 12:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt.: "Organizacja półkolonii o charakterze profilaktycznym" w roku 2022
Kwota konkursu: 60 000.00 PLN
Województwo lubuskie2022-05-20 15:30:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa lubuskiego
Kwota konkursu: 200 000.00 PLN
Województwo dolnośląskie
Gmina Żmigród2022-06-09 15:30:00Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sfinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych.
Kwota konkursu: 180 000.00 PLN
Województwo Dolnośląskie2022-05-23 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w roku szkolnym 2022/2023 zadania publicznego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, polegającego na obsłudze regionalnego programu stypendialnego „zDolny Śląsk”.
Kwota konkursu: 180 000.00 PLN
Województwo wielkopolskie
Miasto Konin2022-05-25 15:30:00Organizacja półkolonii letnich z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
Kwota konkursu: 160 000.00 PLN
Miasto Konin2022-05-25 15:30:00Organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
Kwota konkursu: 140 000.00 PLN
Miasto Konin2022-05-25 15:30:00„Realizacja działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców miasta Konina ograniczających występowanie negatywnych zjawisk będących skutkiem używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych”
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Miasto Leszno2022-05-30 15:00:00W ramach otwartego konkursu ofert realizowane będą działania, wpisujące się w kierunki działań wskazanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017/2027, polegające na wprowadzeniu impulsu gospodarczego w centrum miasta poprzez organizację pokazu mody
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Województwo mazowieckie
Gmina Lesznowola2022-06-06 16:00:00Zarządzenie nr 80/20222 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - wsparcie działań profilaktycznych i socjoterapeutycznych na rzecz społeczności Gminy Lesznowola - wyjazdowy wypoczynek letni z programem profilaktyczno- edukacyjnym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lesznowola w 2022
Kwota konkursu: 60 000.00 PLN
Gmina Lesznowola2022-06-10 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zakresie wsparcia turystyki i rekreacji krajoznawczej dla dorosłych osób z terenu Gminy Lesznowola w 2022 r.
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Gmina Lesznowola2022-06-10 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rzecz społeczności Gminy Lesznowola w 2022 r.
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN

Chcesz skorzystać z eNGO?

Polski rynek gier hazardowych przez lata rozwijał się powoli, ale ostatnia nowelizacja ustawy o grach hazardowych przyniosła nowe nadzieje https://top.bestcasinos-pl.com/nowe-kasyno/ . Gry online są teraz legalne, a rząd stwarza więcej możliwości dla tego hobby. Jednak do wolnego rynku w Polsce jest jeszcze długa droga. Poniżej przedstawiamy kilka czynników, o których warto pamiętać, otwierając nowe kasyno w Polsce. W tym artykule przyjrzymy się wadom i zaletom nowych polskich kasyn online. Choć Polska ma złożoną historię wierzeń religijnych i kontrowersji politycznych, przemysł hazardowy jest ważnym źródłem dochodów i rozrywki dla większości obywateli. W rzeczywistości technologia mobilna jest najbardziej imponującym przełomem w dzisiejszym świecie. W rezultacie technologia mobilna jest obecnie powszechnie stosowana w wielu usługach i zrewolucjonizowała sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że więcej osób niż kiedykolwiek wcześniej może grać w gry kasynowe w zaciszu własnego domu. Wielu obcokrajowców, którzy odwiedzili Polskę, może potwierdzić, że panuje tu przyjazna i gościnna atmosfera. Opisują oni Polaków jako niesamowitych, życzliwych, ufnych i pomocnych. Nawet jeśli nie znają języka, Polacy są znani z tego, że pomagają obcokrajowcom. Już sam ten aspekt sprawia, że jest to przyjemne doświadczenie dla każdego gracza, bez względu na jego narodowość. To sprawia, że nowe polskie kasyno jest wyjątkową opcją dla graczy szukających nowego kasyna w Polsce. Zanim złożysz depozyt w nowym polskim kasynie online, poświęć chwilę na zapoznanie się z wyborem gier. Jeśli masz swój ulubiony tytuł, możesz go znaleźć na stronie i spróbować szczęścia w walce o wygraną. A skoro już o tym mowa, możesz także skorzystać z kasjera, aby dokonywać wpłat i wypłat z dowolnego innego kraju. Pomoże Ci to wybrać najlepsze gry dla Twoich osobistych preferencji i zapewni bezpieczeństwo Twoim wygranym. Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam między innymi

Wybrane jednostki samorządowe korzystające z Generatora eNGO

Nasz generator ofert w liczbach

Mamy już ponad:

35500

ofert złożonych

2750

ogłoszonych konkursów

70

korzystających samorządów

1 mld 400 mln

wartość zawnioskowana

Dlaczego warto korzystać z Genertaora eNGO.org.pl

Możliwość pełnej cyfryzacji procedur i opiniowania wyboru ofert do realizacji (łącznie z obsługą komisji). Brak koniecznośći wydruku ofert w przypadku wykorzystywania profilu zaufanego w ePUAP.

...

Wyeliminowanie błędów

...

Pełna cyfryzacja

...

Efektywna komunikacja