Czym jest
engo.org.pl

Chociaż producenci automatów do gry mają długą historię wprowadzania własnych gier, niektórzy postanowili wykorzystać automaty innych firm plbestcasinos.com . Dobrym tego przykładem jest rozwój markowych automatów do gry. Producenci automatów do gry używają własnych znaków towarowych i grafiki, aby odróżnić swoje automaty od automatów konkurencji. Mogą także wykorzystywać oprogramowanie w celu zwiększenia sprzedaży. Jednak to, czy automaty te są markowe, jest kwestią sporną. Pozostaje pytanie, który z nich jest lepszy? Pierwszym automatem wideo z rundą bonusową był Reel 'Em In, stworzony przez WMS Industries w 1996 roku. Runda bonusowa, będąca odmianą poprzedniej gry, zawiera elementy interaktywne. Może ona również przynieść dodatkową wygraną. Ta gra spodoba się miłośnikom piratów. Jest to jeden z najbardziej złożonych i najlepiej znanych motywów pirackich w branży. Chociaż oryginalny automat został zaprojektowany przez włosko-amerykański zespół, wielu innych producentów korzysta z tego samego wzorca. Jeśli jesteś ciekawy, jakie są różnice między automatami własnościowymi a markowymi, warto odwiedzić kasyna w swoim stanie. W niektórych stanach własność prywatna automatów do gry jest ograniczona. Na przykład Arizona, Arkansas, Maine, Minnesota, Nebraska, Rhode Island, Karolina Południowa i Wirginia Zachodnia nie regulują kwestii własności prywatnej. Inne stany wymagają obecności przedstawicieli Gaming Control Board, aby móc wprowadzać zmiany w oprogramowaniu.

eNGO.org.pl to platforma internetowa stworzona z myślą o organach administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, które współpracują w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Logo eNGO

Konkursy / śląskie

Wybierz organ administracji publicznej.

Aktualnie trwające otwarte konkursy ofert

Poniżej dostępna jest lista wszystkich otwartych konkursów ofert które są obecnie dostępne na platformie engo.org.pl

OAPData zakończeniaNazwa konkursu
Województwo opolskie
Urząd Marszałkowski2023-12-15 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku pn. WSPÓŁPRACA INTERDYSCYPLINARNA ŚRODOWISK SPORTOWYCH, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Kwota konkursu: 2 950 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2023-12-21 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku pn. LIDERZY GIER ZESPOŁOWYCH, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Kwota konkursu: 1 500 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2024-01-03 15:30:00otwarty konkurs ofert „OPOLSKA KULTURA CZEKA NA CIEBIE W 20-LECIE WEJŚCIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ” na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 1 400 000.00 PLN
Miasto Opole2023-12-21 15:00:00Konkurs z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2024
Kwota konkursu: 1 755 162.00 PLN
Miasto Opole2023-12-22 14:00:00Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (wyrównywanie poziomu życia rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej)
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Miasto Opole2023-12-22 14:00:00Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (reintegracja społeczna osób i rodzin bezdomnych)
Kwota konkursu: 145 000.00 PLN
Gmina Kluczbork2023-12-14 15:00:00Otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Kluczbork na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2024 r. - opieka paliatywna i hospicyjna
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Gmina Kluczbork2023-12-14 15:00:00Otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Kluczbork na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2024-2025
Kwota konkursu: 840 000.00 PLN
Gmina Kluczbork2023-12-15 15:00:00Otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Kluczbork na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2024 r. - ciepłe posiłki.
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Gmina Kluczbork2023-12-18 16:00:00Otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Kluczbork na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2024 – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży
Kwota konkursu: 210 000.00 PLN
Gmina Kluczbork2023-12-19 11:25:00Otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Kluczbork na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2024 – PROFILAKTYKA ANTYALKOHOLOWA 2024
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Gmina Kluczbork2023-12-20 15:00:00Otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Kluczbork na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2024 – uzależnienia od narkotyków i środków psychoaktywnych
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Gmina Nysa2023-12-12 15:00:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2024 – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie: półkolonii zimowych oraz wypoczynku pełnego (kolonia, obóz) w okresie wakacji letnich
Kwota konkursu: 200 000.00 PLN
Gmina Nysa2023-12-15 15:00:00otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowego Domu Samopomocy w Nysie w latach 2024 – 2028
Kwota konkursu: 1 485 264.00 PLN
Województwo śląskie
Miasto Bytom2023-12-22 15:00:00Otwarty konkurs ofert na organizację w 2024 r. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Bytomia przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Kwota konkursu: 276 000.00 PLN
Miasto Bytom2023-12-22 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego miasta Bytomia z zakresu świadczenia dziennej opieki nad dziećmi w placówkach wsparcia dziennego
Kwota konkursu: 660 000.00 PLN
Miasto Bytom2023-12-22 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania z zakresu zapewnienia opieki hospicyjno – paliatywnej i rehabilitacji domowej na rzecz mieszkańców miasta Bytomia w terminalnym stanie choroby
Kwota konkursu: 360 000.00 PLN
Miasto Bytom2023-12-29 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego miasta Bytomia z zakresu udzielania świadczenia w formie wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniach wspomaganych
Kwota konkursu: 320 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2023-12-13 15:00:00Prowadzenie na terenie gminy Cieszyn placówek wsparcia dziennego.
Kwota konkursu: 233 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2023-12-13 15:00:00Prowadzenie na terenie gminy Cieszyn klubu abstynenta, m.in.: organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych, grup terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości.
Kwota konkursu: 65 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2023-12-13 15:00:00Punkt konsultacyjny ds. narkomanii, w tym prowadzenie kontaktu indywidualnego zarówno z osobami eksperymentującymi, jak i członkami ich rodzin.
Kwota konkursu: 38 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2023-12-13 15:00:00Realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin, m.in.: pomoc psychologiczna, prawna, psychoterapia, kontakt indywidualny, prowadzenie grup terapeutycznych, grup terapii zajęciowej, grup wsparcia, grup o charakterze socjoterapeutycznym.
Kwota konkursu: 170 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2023-12-13 15:00:00Streetworking w środowisku osób bezdomnych uzależnionych os środków psychoaktywnych, przebywających w przestrzeni publicznej.
Kwota konkursu: 17 500.00 PLN
Miasto Cieszyn2023-12-13 15:00:00Realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykładu, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy.
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2023-12-13 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu turystyki i krajoznawstwa – organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2023-12-13 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu kultury fizycznej – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
Kwota konkursu: 51 600.00 PLN
Miasto Cieszyn2023-12-13 15:30:00Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Cieszyn na 2024 rok z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego
Kwota konkursu: 500 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2023-12-13 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja cyklicznych zajęć sportowo -rekreacyjnych
Kwota konkursu: 60 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2023-12-13 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży zakładającego przeprowadzenie programu profilaktycznego lub terapeutycznego
Kwota konkursu: 25 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2023-12-13 15:30:00otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2023-12-13 15:30:00otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu kultury i sztuki
Kwota konkursu: 68 900.00 PLN
Miasto Cieszyn2023-12-13 15:30:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
Kwota konkursu: 60 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2023-12-13 15:30:00Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Kwota konkursu: 5 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2023-12-13 15:30:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc udzielana w formie schronienia.
Kwota konkursu: 320 000.00 PLN
Miasto Częstochowa2023-12-06 15:30:00Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego na rok 2024
Kwota konkursu: 993 000.00 PLN
Miasto Częstochowa2023-12-13 23:55:00„Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu D w Częstochowie przy ul. Nowowiejskiego 15.”
Kwota konkursu: 507 691.00 PLN
Miasto Częstochowa2023-12-13 23:55:00Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Lakowa 101
Kwota konkursu: 1 080 192.00 PLN
Miasto Częstochowa2023-12-13 23:55:00„Świadczenie usług opiekuńczych uw
Kwota konkursu: 433 574.00 PLN
Miasto Częstochowa2023-12-27 07:30:00Zapewnienie miejsc i całodobowej opieki w domu pomocy społecznej, w obiekcie podmiotu na terenie miasta Częstochowy
Kwota konkursu: 7 741 700.00 PLN
Miasto Gliwice2023-12-08 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r. - imprezy sportowe i rekreacyjne
Kwota konkursu: 600 000.00 PLN
Miasto Gliwice2023-12-08 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie sportu osób z niepełnosprawnościami w 2024 r.
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Miasto Gliwice2023-12-15 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w 2024 r.
Kwota konkursu: 2 000 000.00 PLN
Miasto Gliwice2023-12-19 16:00:00Prezydent Miasta Gliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – profilaktyka i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii
Kwota konkursu: 532 600.00 PLN
Miasto Gliwice2023-12-19 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Kwota konkursu: 106 420.00 PLN
Miasto Gliwice2023-12-19 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
Kwota konkursu: 115 000.00 PLN
Miasto Gliwice2023-12-19 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
Kwota konkursu: 440 000.00 PLN
Miasto GliwiceKonkurs ciągłyKonkurs na realizację promocji Miasta Gliwice w formie patronatów Prezydenta Miasta lub Przewodniczącego Rady Miasta
Kwota konkursu: 45 000.00 PLN
Gmina Mikołów2023-12-27 15:30:00Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych gminy Mikołów w 2024 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób w zakresie realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i prowadzenie Punktu Społecznej Życzliwości dla mieszkańców Gminy Mikołów.
Kwota konkursu: 193 900.00 PLN
Gmina Mikołów2023-12-28 15:30:00Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Mikołów w 2024 roku w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2024
Kwota konkursu: 192 000.00 PLN
Gmina Pawłowice2023-12-12 14:40:00OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2024
Kwota konkursu: 370 000.00 PLN
Miasto Ustroń2023-12-22 15:30:00Ogłoszenie II edycji otwartego konkursu ofert na realizacje zadań przyjętych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 oraz zgodnie z Programem współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 698 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2023-12-12 15:30:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w latach 2024-2026, podmiotom prowadzącym działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - I edycja.
Kwota konkursu: 270 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2023-12-12 15:30:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w 2024 r., podmiotom prowadzącym działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - II edycja.
Kwota konkursu: 148 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2023-12-12 15:30:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w 2024 r. podmiotom prowadzącym działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu polityki społecznej - IV edycja.
Kwota konkursu: 300 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2023-12-12 15:30:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. z zakresu polityki społecznej - II edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 778 500.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2023-12-12 15:30:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. z zakresu polityki społecznej - III edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 1 050 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2023-12-22 13:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - I edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 180 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2023-12-22 13:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - II edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 220 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2023-12-22 13:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - III edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 1 040 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2023-12-27 15:30:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2024-2025 z zakresu turystyki i krajoznawstwa - I edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 280 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2024-01-12 13:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - IV edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 1 450 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2024-01-12 13:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - I edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 400 000.00 PLN
Miasto Katowice2023-12-07 15:00:00Przeciwdziałanie problemom uzależnień i przemocy domowej poprzez prowadzenie Katowickiego Centrum Seniora - Klubu "Senior+"
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Miasto Katowice2023-12-07 15:00:00„WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ POPRZEZ PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY” w ramach realizacji: „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.”, „Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025” oraz „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok”
Kwota konkursu: 5 127 350.00 PLN
Miasto Katowice2023-12-07 15:00:00Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania - prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn.
Kwota konkursu: 1 388 604.00 PLN
Miasto Katowice2023-12-07 15:00:00Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych - wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów
Kwota konkursu: 381 440.00 PLN
Miasto Katowice2023-12-07 15:00:00Działalność charytatywna poprzez prowadzenie sklepów socjalnych
Kwota konkursu: 130 000.00 PLN
Miasto Katowice2023-12-07 15:00:00„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie domów pomocy społecznej”
Kwota konkursu: 4 446 144.00 PLN
Miasto Katowice2023-12-07 15:00:00Przeciwdziałanie problemom uzależnień i przemocy domowej poprzez udzielenie schronienia oraz prowadzenie telefonu zaufania
Kwota konkursu: 359 356.00 PLN
Miasto Katowice2023-12-07 15:00:00WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ POPRZEZ PROWADZENIE 3 PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH TYPU SOCJALIZACYJNEGO
Kwota konkursu: 2 570 400.00 PLN
Miasto Katowice2023-12-07 15:00:00Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Kwota konkursu: 3 127 155.84 PLN
Miasto Katowice2023-12-07 15:00:00Przeciwdziałanie problemom uzależnień i przemocy domowej
Kwota konkursu: 629 801.00 PLN
Miasto Katowice2023-12-07 15:00:00Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Miasto Katowice2023-12-07 15:00:00Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn
Kwota konkursu: 683 226.00 PLN
Miasto Katowice2023-12-07 15:00:00Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – prowadzenie jadłodajni
Kwota konkursu: 333 127.00 PLN
Miasto Katowice2023-12-07 15:00:00Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – streetworking na rzecz osób bezdomnych
Kwota konkursu: 45 000.00 PLN
Miasto Katowice2023-12-07 15:00:00Działalność charytatywna poprzez realizację programu FEPŻ
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Miasto Katowice2023-12-08 14:00:00Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami
Kwota konkursu: 189 000.00 PLN
Miasto Katowice2023-12-19 14:00:00Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2024 roku pod nazwą „AKCJA ZIMA 2024- organizacja zajęć sportowych"
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Miasto Katowice2023-12-19 23:55:00Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2024 roku pod nazwą „Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki” w 2024 r.
Kwota konkursu: 1 600 000.00 PLN
Miasto Katowice2023-12-19 23:55:00Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2024 roku pod nazwą „Prowadzenie Środowiskowych Programów Profilaktycznych w 2024 r. "
Kwota konkursu: 900 000.00 PLN
Miasto Katowice2023-12-19 23:55:00Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2024 roku pod nazwą „Organizacja imprez sportowych w I połowie 2024 r."
Kwota konkursu: 40 000.00 PLN
Miasto Katowice2023-12-29 14:00:00otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego” - I nabór 2024 r.
Kwota konkursu: 500 000.00 PLN
Miasto Katowice2023-12-29 23:55:00OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE KULTURY - JEDNA EDYCJA NA ROK 2024
Kwota konkursu: 250 000.00 PLN
Miasto Rybnik2023-12-07 17:30:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2024 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (47 miejsc)
Kwota konkursu: 602 070.00 PLN
Miasto Rybnik2023-12-07 17:30:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2024 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (30 miejsc)
Kwota konkursu: 384 300.00 PLN
Miasto Rybnik2023-12-07 17:30:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2024 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (10 miejsc)
Kwota konkursu: 439 200.00 PLN
Miasto Rybnik2023-12-07 17:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego pn.: Świadczenie pomocy mieszkańcom Rybnika zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”
Kwota konkursu: 125 000.00 PLN
Miasto Rybnik2023-12-07 17:30:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2024 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych kobiet z terenu Miasta Rybnika (15 miejsc)
Kwota konkursu: 192 150.00 PLN
Miasto Rybnik2023-12-07 17:30:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2024 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (40 miejsc)
Kwota konkursu: 512 400.00 PLN
Miasto Rybnik2023-12-07 17:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego pn.: Realizacja działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na rybnickich akwenach.
Kwota konkursu: 45 000.00 PLN
Miasto Rybnik2023-12-07 17:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego, pn.: Prowadzenie Klubu Seniora w Rybniku przy ul. Orzeszkowej 17, w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Miasto Rybnik2023-12-07 17:30:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2024-2026 zadania publicznego pn. Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego
Kwota konkursu: 8 133 450.00 PLN
Miasto Rybnik2023-12-07 17:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2024 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2023-12-11 09:00:00otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2023
Kwota konkursu: 65 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2023-12-11 09:00:00otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji”.
Kwota konkursu: 396 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2023-12-11 09:00:00otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca”.
Kwota konkursu: 275 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2023-12-11 09:00:00otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego pn.: „Zapewnienie schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Miasta Sosnowca”.
Kwota konkursu: 72 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2023-12-11 09:00:00otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego pn.: „Integracja oraz codzienna egzystencja niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności”.
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2023-12-11 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
Kwota konkursu: 3 400 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2023-12-29 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie kultury
Kwota konkursu: 200 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2024-01-04 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego Miasta Sosnowca w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Kwota konkursu: 40 000.00 PLN
Miasto Tychy2023-12-14 23:55:00PREZYDENT MIASTA TYCHY OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie: I. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych II. ochrony i promocji zdrowia III. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym IV. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym V. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób VI. promocji i organizacji wolontariatu VII. działalności na rzecz integracji cudzoziemców w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Kwota konkursu: 3 462 340.00 PLN
Miasto Tychy2023-12-22 09:00:00Organizacja dowozu wraz z zapewnieniem opieki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta Tychy
Kwota konkursu: 130 000.00 PLN
Miasto Tychy2023-12-29 15:00:00PREZYDENT MIASTA TYCHY OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Celem konkursu jest wyłonienie realizatorów zadań publicznych w ww. obszarze.
Kwota konkursu: 226 000.00 PLN
Województwo małopolskie
Województwo Małopolskie2023-12-21 16:00:00Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2024 roku w zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - zadanie pn.: "Igrzyska Dzieci"
Kwota konkursu: 110 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2023-12-21 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2024 roku w zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - zadanie pn.: "Igrzyska Młodzieży Szkolnej"
Kwota konkursu: 110 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2023-12-21 16:00:00Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2024 roku w zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - zadanie pn.: "Licealiada Młodzieży"
Kwota konkursu: 90 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2023-12-21 16:00:00Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2024 roku w zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - zadanie pn.: Udział reprezentantów województwa w finałach ogólnopolskich zawodów Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady Młodzieży
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2023-12-21 16:00:00Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2024 roku w zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - zadanie pn.: Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików
Kwota konkursu: 900 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2023-12-21 16:00:00Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2024 roku w zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - zadanie pn.: Przygotowanie i udział reprezentantów województwa małopolskiego w zawodach finałowych systemu sportu młodzieżowego
Kwota konkursu: 960 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2023-12-21 16:00:00Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2024 roku w zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - zadanie pn.: Przeprowadzenie XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych MAŁOPOLSKA 2024
Kwota konkursu: 1 300 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2023-12-21 16:00:00Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku, wybranych w ramach 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego
Kwota konkursu: 9 552 004.00 PLN
Województwo Małopolskie - Dziedzictwo2023-12-15 16:00:00Konkurs "Ochrona zabytków Małopolski 2024"
Kwota konkursu: 4 000 000.00 PLN
Gmina Miechów2023-12-27 08:00:00Organizacja i prowadzenie świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Miechów
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Gmina Miechów2023-12-27 08:00:00„Prowadzenie Dziennego Domu Senior+ w Miechowie”
Kwota konkursu: 185 000.00 PLN
Gmina Miechów2023-12-27 08:00:00Organizacja i prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Miechów pn.: „Dzieciaki na 5+ w lokalu mieszczącym się przy ul. M. Konopnickiej 21 w Miechowie”.
Kwota konkursu: 85 000.00 PLN
Gmina Miechów2023-12-27 08:00:00„Prowadzenie stołówki charytatywnej dla osób ubogich z terenu gminy i miasta Miechów”
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Miasto Niepołomice2023-12-13 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań przez kluby sportowe niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu, które prowadzą działalność na terenie Gminy Niepołomice
Kwota konkursu: 1 730 000.00 PLN
Miasto Niepołomice2023-12-18 17:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia
Kwota konkursu: 640 000.00 PLN
Miasto Niepołomice2023-12-18 17:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego "prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Niepołomicach" adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów zrównanych z organizacjami pozarządowymi
Kwota konkursu: 65 000.00 PLN
Miasto Niepołomice2023-12-18 17:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów zrównanych z organizacjami pozarządowymi
Kwota konkursu: 693 000.00 PLN
Gmina Maków Podhalański2023-12-21 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Maków Podhalański w 2024 r. w zakresie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Dziennego Domu Senior +”
Kwota konkursu: 155 000.00 PLN
Gmina Maków Podhalański2023-12-21 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Maków Podhalański w 2024 r. w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci w Gminie Maków Podhalański"
Kwota konkursu: 130 000.00 PLN
Gmina Maków Podhalański2023-12-22 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Maków Podhalański w 2024 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Kwota konkursu: 460 000.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2023-12-11 15:00:00z obszaru POMOC SPOŁECZNA: Udzielanie schronienia osobom bezdomnym w roku 2024
Kwota konkursu: 504 000.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2023-12-11 15:00:00z obszaru POMOC SPOŁECZNA: Świadczenie usług opiekuńczych w roku 2024
Kwota konkursu: 2 220 000.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2023-12-11 15:00:00z obszaru POMOC SPOŁECZNA: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności
Kwota konkursu: 2 546 000.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2023-12-11 15:00:00z obszaru POMOC SPOŁECZNA: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Kwota konkursu: 600 000.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2023-12-11 15:00:00z obszaru POMOCY SPOŁECZNEJ: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
Kwota konkursu: 41 250.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2023-12-14 15:30:00z obszaru Ochrona zwierząt: Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu
Kwota konkursu: 448 000.00 PLN
Miasto Nowy Sącz2023-12-20 15:30:00z obszaru Kultura fizyczna: Prowadzenie na terenie miasta Nowego Sącza Lokalnego Ośrodka „Kibice Razem” – Program Ministra Sportu i Turystyki 2022-2024 r.
Kwota konkursu: 80 000.00 PLN
Województwo lubuskie
Miasto Nowa Sól2023-12-22 14:00:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Nowa Sól – Miasto w roku 2024 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA (rodzaj zadania: prowadzenie noclegowni zapewniającej 34 miejsca dla osób bezdomnych, na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w lokalu wskazanym przez Gminę).
Kwota konkursu: 671 000.00 PLN
Miasto Nowa Sól2023-12-22 14:00:00„Świadczenie usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy od poniedziałku do piątku oraz soboty, niedziele i święta, osobom, które ze względu na stan zdrowia takiej opieki wymagają na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.” -
Kwota konkursu: 2 895 000.00 PLN
Miasto Wschowa2023-12-08 12:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wschowa w roku 2024
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Miasto Wschowa2023-12-08 12:00:00ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie Miasta i Gminy Wschowa w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.”
Kwota konkursu: 459 000.00 PLN
Miasto Wschowa2023-12-08 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wschowa w okresie od 2 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku”.
Kwota konkursu: 170 000.00 PLN
Miasto Wschowa2023-12-19 12:00:00OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegające na prowadzeniu Dziennego Domu „Senior+” we Wschowie w okresie w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 roku
Kwota konkursu: 480 000.00 PLN
Województwo dolnośląskie
Gmina Brzeg Dolny2023-12-27 15:00:00Nabór wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie szkolenia uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach sportu w 2024 r.
Kwota konkursu: 300 000.00 PLN
Gmina Żmigród2023-12-12 15:30:00Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza konkurs na wsparcie finansowe przedsięwzięć, realizowanych przez kluby sportowe, zmierzających do zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej, poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych oraz popularyzacji wszelkich form aktywności fizycznej w 2024 roku.
Kwota konkursu: 1 025 000.00 PLN
Województwo Dolnośląskie2023-12-15 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w latach 2023 - 2024 - Dolnośląskie Akademie Sportowe
Kwota konkursu: 600 000.00 PLN
Województwo Dolnośląskie2023-12-15 15:30:00otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w latach 2024-2025. Program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo wraz z całoroczną sportową rywalizacją na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim oraz działań na rzecz współpracy międzynarodowej i rozwoju sportu w województwie
Kwota konkursu: 5 800 000.00 PLN
Województwo Dolnośląskie2023-12-15 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2024 r.
Kwota konkursu: 1 700 000.00 PLN
Województwo Dolnośląskie2023-12-15 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w roku 2024 oraz w latach 2024-2026
Kwota konkursu: 4 178 600.00 PLN
Województwo Dolnośląskie2023-12-21 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej - organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych - Dolny Śląsk 2024
Kwota konkursu: 1 200 000.00 PLN
Województwo Dolnośląskie2023-12-21 15:30:00otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2024 roku - wsparcie realizacji imprezy sportowych, wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej w środowisku szkolnym, małych miast i wsi, akademickim oraz osób z niepełnosprawnościami
Kwota konkursu: 2 300 000.00 PLN
Województwo Dolnośląskie2024-01-05 23:55:00Ośrodki Czasowego Pobytu 2024 - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Kwota konkursu: 3 500 000.00 PLN
Województwo Dolnośląskie2024-01-05 23:55:00Budżet Osobisty Osób Niepełnosprawnych 2024-2025 - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Kwota konkursu: 1 000 000.00 PLN
Województwo Dolnośląskie2024-01-05 23:55:00Dolnośląska Sieć Wsparcia 2024-2025 - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Kwota konkursu: 1 000 000.00 PLN
Miasto Świdnica2023-12-27 15:00:00otwarty konkurs ofert nr K-1/2024 na realizację zadania publicznego w latach 2024 - 2026 r. z zakresu turystyki i krajoznawstwa pod nazwą Prowadzenie Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej i zarządzanie wieżą ratuszową w Świdnicy
Kwota konkursu: 1 350 000.00 PLN
Miasto Świdnica2023-12-27 15:00:00otwarty konkurs ofert nr K-1/2024 na realizację zadania publicznego w 2024 r. z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży” -
Kwota konkursu: 450 000.00 PLN
Województwo wielkopolskie
Miasto Luboń2024-01-03 15:30:00Działania społeczne oraz działalność gospodarcza i techniczna
Kwota konkursu: 62 000.00 PLN
Miasto Luboń2024-01-03 15:30:00Kultura i patriotyzm lokalny
Kwota konkursu: 58 000.00 PLN
Miasto Luboń2024-01-03 15:30:00Edukacja, wypoczynek, turystyka i integracja europejska
Kwota konkursu: 40 000.00 PLN
Miasto Luboń2024-01-03 15:30:00Sport
Kwota konkursu: 240 000.00 PLN
Miasto Konin2023-12-07 15:30:00Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem
Kwota konkursu: 820 000.00 PLN
Miasto Konin2023-12-07 15:30:00Prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych
Kwota konkursu: 90 000.00 PLN
Miasto Konin2023-12-07 15:30:00Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych
Kwota konkursu: 145 000.00 PLN
Miasto Konin2023-12-07 15:30:00Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
Kwota konkursu: 160 000.00 PLN
Miasto Konin2023-12-07 15:30:00Olimpiada wiedzy nt. uzależnień
Kwota konkursu: 12 000.00 PLN
Miasto Konin2023-12-07 15:30:00Realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo bez przemocy”
Kwota konkursu: 60 000.00 PLN
Miasto Konin2023-12-07 15:30:00Realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych
Kwota konkursu: 55 000.00 PLN
Miasto Konin2023-12-07 15:30:00Prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto Konin2023-12-07 15:30:00Prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców miasta Konina
Kwota konkursu: 115 000.00 PLN
Miasto Konin2023-12-07 15:30:00„Realizacja działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców miasta Konina ograniczających występowanie negatywnych zjawisk będących skutkiem używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych”
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Miasto Konin2023-12-07 15:30:00„Realizacja programu pracy podwórkowej na terenie miasta Konina”
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Miasto Konin2023-12-07 15:30:00Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym
Kwota konkursu: 115 000.00 PLN
Miasto Konin2023-12-07 15:30:00„Świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina”
Kwota konkursu: 1 000 000.00 PLN
Miasto Konin2023-12-08 15:30:00Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w 2024 roku
Kwota konkursu: 642 715.00 PLN
Miasto Konin2023-12-08 15:30:00Prowadzenie Klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością w latach 2024-2027
Kwota konkursu: 320 000.00 PLN
Miasto Konin2023-12-08 15:30:00Udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna Konina - zadanie realizowane w roku 2024
Kwota konkursu: 90 000.00 PLN
Miasto Konin2023-12-08 15:30:00Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina w 2024 roku
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Miasto Konin2023-12-08 15:30:00Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina w latach 2024 – 2026
Kwota konkursu: 450 000.00 PLN
Województwo kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią2023-12-29 15:00:00Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach oraz Zbrodnia pomorska 1939
Kwota konkursu: 15 000.00 PLN
Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią2023-12-29 15:00:00Zdrowie, seniorzy i wolontariat 2024
Kwota konkursu: 25 000.00 PLN
Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią2023-12-29 15:00:00Kultura i sztuka 2024
Kwota konkursu: 70 000.00 PLN
Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią2023-12-29 15:00:00Powiatowa Odnowa Wsi 2024
Kwota konkursu: 45 000.00 PLN
Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią2023-12-29 15:00:00Kultura fizyczna, sport i turystyka 2024
Kwota konkursu: 90 000.00 PLN
Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią2023-12-29 15:00:00Ekologia w powiecie nakielskim 2024
Kwota konkursu: 15 000.00 PLN
Województwo mazowieckie
Miasto Płock2023-12-07 17:30:00udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa w 2024 roku
Kwota konkursu: 136 490.64 PLN
Miasto Płock2023-12-13 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2024 roku.
Kwota konkursu: 80 000.00 PLN
Miasto Płock2023-12-13 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w 2024 roku.
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto Płock2023-12-14 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku
Kwota konkursu: 1 282 500.00 PLN
Miasto Płock2023-12-14 15:30:00Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2024
Kwota konkursu: 940 000.00 PLN
Miasto Płock2023-12-14 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, polegających na prowadzeniu świetlicy wytchnieniowej oraz ogrzewalni dla osób w kryzysie bezdomności w 2024 roku
Kwota konkursu: 245 000.00 PLN
Miasto Płock2023-12-14 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w roku 2024
Kwota konkursu: 114 000.00 PLN
Miasto Płock2023-12-14 15:30:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2024 roku
Kwota konkursu: 637 500.00 PLN
Miasto Płock2023-12-20 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym doskonalenie systemu wsparcia obejmująće prowadzenie Centrum aktywności Seniora położonego w Płocku przy ul. Otolińskiej 6 w latach 2024-2026
Kwota konkursu: 600 000.00 PLN
Miasto Płock2023-12-20 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.
Kwota konkursu: 1 155 000.00 PLN
Miasto Płock2023-12-29 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2024 r.
Kwota konkursu: 600 000.00 PLN
Miasto Pruszków2023-12-11 18:00:00otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku, pod nazwą: „Kompleksowa organizacja udziału reprezentantów pruszkowskich szkół podstawowych w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej”
Kwota konkursu: 25 000.00 PLN
Miasto Pruszków2023-12-11 18:00:00Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku
Kwota konkursu: 40 000.00 PLN
Miasto Pruszków2023-12-11 18:00:00Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku
Kwota konkursu: 975 000.00 PLN
Miasto Pruszków2023-12-13 00:00:00Zapewnienie czasowej opieki bezdomnym zwierzętom, wolno żyjącym kotom oraz zapobieganie ich bezdomności.
Kwota konkursu: 400 000.00 PLN
Miasto Siedlce2023-12-28 09:00:00OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku z zakresu Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Kwota konkursu: 935 000.00 PLN
Miasto Siedlce2023-12-28 09:00:00OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku z zakresu Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - NARKOTYKI
Kwota konkursu: 155 000.00 PLN
Miasto Siedlce2023-12-28 15:45:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Siedlce w 2024 r.
Kwota konkursu: 955 900.00 PLN
Miasto Siedlce2023-12-29 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: ZAPEWNIENIE POMOCY W POSTACI GORĄCEGO POSIŁKU OSOBOM, KTÓRE WŁASNYM STARANIEM NIE MOGĄ GO SOBIE ZAPEWNIĆ
Kwota konkursu: 253 000.00 PLN
Miasto Siedlce2023-12-29 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: POMOC W UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I HIGIENY OSOBOM NAJUBOŻSZYM
Kwota konkursu: 38 500.00 PLN
Miasto Siedlce2023-12-29 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: UDZIELENIE SCHRONIENIA OSOBOM BEZDOMNYM
Kwota konkursu: 363 000.00 PLN
Miasto Siedlce2023-12-29 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: ORGANIZOWANIE I ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, W TYM SPECJALISTYCZNYCH, W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY, KTÓRA WYMAGA TAKIEJ POMOCY
Kwota konkursu: 1 100 000.00 PLN
Miasto Siedlce2023-12-29 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: POMOC RZECZOWA DLA RODZIN NAJUBOŻSZYCH
Kwota konkursu: 308 000.00 PLN
Miasto Siedlce2023-12-29 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: WSPIERANIE ORGANIZACJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ POZYSKIWANIEM ŻYWNOŚCI I JEJ DYSTRYBUCJĄ NA RZECZ INNYCH PODMIOTÓW
Kwota konkursu: 275 000.00 PLN
Miasto Siedlce2023-12-29 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO
Kwota konkursu: 495 000.00 PLN
Miasto Siedlce2023-12-29 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej: ZAPEWNIENIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH Z ZAPEWNIENIEM WSPÓLNEJ OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ I ORGANIZACYJNEJ PLACÓWEK
Kwota konkursu: 3 396 900.00 PLN
Województwo podkarparckie
Miasto Rzeszów 2023-12-22 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w latach 2024-2025 roku pn.: „Prowadzenie Miejskiego Centrum Seniora”
Kwota konkursu: 300 000.00 PLN

Zaufali nam między innymi

Wybrane jednostki samorządowe korzystające z Generatora eNGO

Nasz generator ofert w liczbach

Mamy już ponad:

57936

ofert złożonych

4404

ogłoszonych konkursów

91

korzystających samorządów

2 326 983 494 PLN

wartość zawnioskowana

Dlaczego warto korzystać z Genertaora eNGO.org.pl

Możliwość pełnej cyfryzacji procedur i opiniowania wyboru ofert do realizacji (łącznie z obsługą komisji). Brak koniecznośći wydruku ofert w przypadku wykorzystywania profilu zaufanego w ePUAP.

...

Wyeliminowanie błędów

...

Pełna cyfryzacja

...

Efektywna komunikacja