eNGO ZA 0 Zł #zostanwdomu

eNGO za 0 zł

#ZostanWDomu Zapoznaj się
z ofertą darmowego korzystania
z naszej aplikacji!

WIĘCEJ

#zostanwdomu
eNGO za 0 zł

Inspirowani akcją #ZostanWDomu i wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom pragniemy zaoferować Państwu możliwość darmowego skorzystania z aplikacji Generator eNGO.

Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij tutaj.

Promocja eNGO za 0 zł

Konkursy / śląskie

Wybierz organ administracji publicznej.

Aktualnie trwające otwarte konkursy ofert

Poniżej dostępna jest lista wszystkich otwartych konkursów ofert które są obecnie dostępne na platformie engo.org.pl

OAPData zakończeniaNazwa konkursu
Województwo opolskie
Miasto Opole2021-04-23 15:30:00Konkurs ofert na wsparcie w latach 2021 - 2022 realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Kwota konkursu: 160 000.00 PLN
Miasto Opole2021-04-23 15:30:00Konkurs ofert na wsparcie w latach 2021 - 2022 realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Miasto Opole2021-04-23 15:30:00Konkurs ofert na wsparcie w latach 2021-2022 realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Kwota konkursu: 200 000.00 PLN
Miasto Opole2021-04-23 15:30:00Konkurs ofert na wsparcie w latach 2021-2022 realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Kwota konkursu: 200 000.00 PLN
Miasto Opole2021-04-30 15:30:00Konkurs na promocję Opola 2021 - wydarzenia
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Miasto Opole2021-04-30 15:30:00Konkurs na promocję Opola 2021 - wydarzenia
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Województwo śląskie
Miasto CieszynKonkurs ciągłyOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 - prowadzenie klubu abstynenta, w tym m. in. organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych, grup terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości
Kwota konkursu: 32 000.00 PLN
Gmina PawłowiceKonkurs ciągłyFINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU NA PODST. UCHWAŁY NR XIX/176/2016 Z DNIA 16.06.2016 (nabór ofert nie przyjmuje formy konkursu - więcej informacji w powyższej uchwale)
Kwota konkursu: 287 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2021-04-16 13:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt. 1-32a ustawy
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2021-04-30 13:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. z zakresu edukacji - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 40 000.00 PLN
Miasto Katowice2021-05-05 14:00:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego”. - VI nabór
Kwota konkursu: 500 000.00 PLN
Miasto RybnikKonkurs ciągłyOferty o dotację na realizację w 2017 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r.
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto RybnikKonkurs ciągłyOferty o dotację na realizację w 2018 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. (zmiana: uchwała nr 667/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z 14 grudnia 2017 r.)
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto RybnikKonkurs ciągłyOferty o dotację na realizację w 2019 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. z późn. zm. (tekst jednolity uchwała nr 824/L/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2018 r.)
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2021-04-26 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. i 2022 r. zadania publicznego na prowadzenie mieszkania treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach projektu „Tyle wsparcia w całym mieście”.
Kwota konkursu: 393 930.00 PLN
Województwo wielkopolskie
Powiat Gostyński2021-04-16 15:00:00Konkurs w zakresie kultury fizycznej i turystyki
Kwota konkursu: 22 500.00 PLN
Powiat Gostyński2021-04-16 15:00:00Konkurs w zakresie kultury i dziedzictwa kulturowego.
Kwota konkursu: 12 000.00 PLN
Powiat Gostyński2021-04-16 15:00:00Konkurs w zakresie pomocy społecznej
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Powiat Gostyński2021-04-16 15:00:00Konkurs w zakresie polityki społecznej
Kwota konkursu: 15 500.00 PLN
Województwo kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Rypinie2021-05-07 12:00:00Otwarty konkurs ofert nr 4/2021 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2021 roku w zakresie kultury
Kwota konkursu: 12 000.00 PLN
Starostwo Powiatowe w Rypinie2021-05-07 12:00:00Otwarty konkurs ofert nr 5/2021 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2021 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
Kwota konkursu: 6 000.00 PLN
Starostwo Powiatowe w Rypinie2021-05-07 12:00:00Otwarty konkurs ofert nr 6/2021 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2020 roku w zakresie ochrony przyrody, edukacji ekologicznej i bezpiecznego wypoczynku nad wodą
Kwota konkursu: 6 000.00 PLN

Chcesz skorzystać z eNGO?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami! Udostępnimy Państwu czasowy dostęp do darmowego konta demonstracyjnego celem poznania systemu i korzyści płynących z jego wykorzystywania w działalności każdego Organu Administracji Publicznej.

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam między innymi

Wybrane jednostki samorządowe korzystające z Generatora eNGO

Nasz generator ofert w liczbach

Mamy już ponad:

22500

ofert złożonych

2300

ogłoszonych konkursów

60

korzystających samorządów

881 mln

wartość zawnioskowana

Dlaczego warto korzystać z Genertaora eNGO.org.pl

Możliwość pełnej cyfryzacji procedur i opiniowania wyboru ofert do realizacji (łącznie z obsługą komisji). Brak koniecznośći wydruku ofert w przypadku wykorzystywania profilu zaufanego w ePUAP.

...

Wyeliminowanie błędów

...

Pełna cyfryzacja

...

Efektywna komunikacja