eNGO ZA 0 Zł #zostanwdomu

eNGO za 0 zł

#ZostanWDomu Zapoznaj się
z ofertą darmowego korzystania
z naszej aplikacji!

WIĘCEJ

Czym jest
engo.org.pl

eNGO.org.pl to platforma internetowa stworzona z myślą o organach administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, które współpracują w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Logo eNGO

Konkursy / śląskie

Wybierz organ administracji publicznej.

Aktualnie trwające otwarte konkursy ofert

Poniżej dostępna jest lista wszystkich otwartych konkursów ofert które są obecnie dostępne na platformie engo.org.pl

OAPData zakończeniaNazwa konkursu
Województwo opolskie
Urząd Marszałkowski2020-04-30 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2020 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w klubach sportowych prowadzących działalność statutową upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży pn. MARSZAŁKOWSKI KLUB SPORTOWY.
Kwota konkursu: 500 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2020-05-04 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w roku 2020 w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w województwie opolskim z zakresu realizacji projektu „Lokalni-Aktywni – wspólne spędzanie czasu – bezpieczeństwo – rywalizacja – integracja mieszkańców gminy Nysa” w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego. - (KOPIA)
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Miasto Opole2020-04-14 15:30:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadań publicznych - Regranting
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Województwo śląskie
Miasto CieszynKonkurs ciągłyOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018 - prowadzenie klubu abstynenta, w tym m. in. organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych, grup terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości
Kwota konkursu: 32 000.00 PLN
Gmina PawłowiceKonkurs ciągłyFINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU NA PODST. UCHWAŁY NR XIX/176/2016 Z DNIA 16.06.2016 (nabór ofert nie przyjmuje formy konkursu - więcej informacji w powyższej uchwale)
Kwota konkursu: 287 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2020-04-24 13:00:00Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 60 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2020-04-30 18:00:00Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu ratownictwa i ochrony ludności - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 32 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2020-04-20 15:30:00Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Miasto KatowiceKonkurs ciągłyOtwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego”.
Kwota konkursu: 500 000.00 PLN
Miasto KatowiceKonkurs ciągłyOtwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego” - II nabór
Kwota konkursu: 500 000.00 PLN
Miasto RybnikKonkurs ciągłyOferty o dotację na realizację w 2017 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r.
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto RybnikKonkurs ciągłyOferty o dotację na realizację w 2018 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. (zmiana: uchwała nr 667/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z 14 grudnia 2017 r.)
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto RybnikKonkurs ciągłyOferty o dotację na realizację w 2019 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. z późn. zm. (tekst jednolity uchwała nr 824/L/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2018 r.)
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto Rybnik2020-04-15 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
Kwota konkursu: 220 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2020-05-18 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
Kwota konkursu: 300 000.00 PLN
Miasto Woźniki2020-04-21 22:00:00Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności w 2020 r.
Kwota konkursu: 12 000.00 PLN
Województwo dolnośląskie
Gmina Długołęka2020-04-10 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki w 2020 r.
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Gmina Długołęka2020-04-20 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2020 roku.
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN

Chcesz skorzystać z eNGO?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami! Udostępnimy Państwu czasowy dostęp do darmowego konta demonstracyjnego celem poznania systemu i korzyści płynących z jego wykorzystywania w działalności każdego Organu Administracji Publicznej.

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam między innymi

Wybrane jednostki samorządowe korzystające z Generatora eNGO

Nasz generator ofert w liczbach

Mamy już ponad:

17500

ofert złożonych

1650

ogłoszonych konkursów

50

korzystających samorządów

Dlaczego warto korzystać z Genertaora eNGO.org.pl

Możliwość pełnej cyfryzacji procedur i opiniowania wyboru ofert do realizacji (łącznie z obsługą komisji). Brak koniecznośći wydruku ofert w przypadku wykorzystywania profilu zaufanego w ePUAP.

...

Wyeliminowanie błędów

...

Pełna cyfryzacja

...

Efektywna komunikacja