Czym jest
engo.org.pl

Chociaż producenci automatów do gry mają długą historię wprowadzania własnych gier, niektórzy postanowili wykorzystać automaty innych firm plbestcasinos.com . Dobrym tego przykładem jest rozwój markowych automatów do gry. Producenci automatów do gry używają własnych znaków towarowych i grafiki, aby odróżnić swoje automaty od automatów konkurencji. Mogą także wykorzystywać oprogramowanie w celu zwiększenia sprzedaży. Jednak to, czy automaty te są markowe, jest kwestią sporną. Pozostaje pytanie, który z nich jest lepszy? Pierwszym automatem wideo z rundą bonusową był Reel 'Em In, stworzony przez WMS Industries w 1996 roku. Runda bonusowa, będąca odmianą poprzedniej gry, zawiera elementy interaktywne. Może ona również przynieść dodatkową wygraną. Ta gra spodoba się miłośnikom piratów. Jest to jeden z najbardziej złożonych i najlepiej znanych motywów pirackich w branży. Chociaż oryginalny automat został zaprojektowany przez włosko-amerykański zespół, wielu innych producentów korzysta z tego samego wzorca. Jeśli jesteś ciekawy, jakie są różnice między automatami własnościowymi a markowymi, warto odwiedzić kasyna w swoim stanie. W niektórych stanach własność prywatna automatów do gry jest ograniczona. Na przykład Arizona, Arkansas, Maine, Minnesota, Nebraska, Rhode Island, Karolina Południowa i Wirginia Zachodnia nie regulują kwestii własności prywatnej. Inne stany wymagają obecności przedstawicieli Gaming Control Board, aby móc wprowadzać zmiany w oprogramowaniu.

eNGO.org.pl to platforma internetowa stworzona z myślą o organach administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, które współpracują w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Logo eNGO

Konkursy / śląskie

Wybierz organ administracji publicznej.

Aktualnie trwające otwarte konkursy ofert

Poniżej dostępna jest lista wszystkich otwartych konkursów ofert które są obecnie dostępne na platformie engo.org.pl

OAPData zakończeniaNazwa konkursu
Województwo opolskie
Urząd Marszałkowski2024-04-16 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych poprzez organizację przedsięwzięcia regionalnego pn. „OPOLSKIE TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ” w 2024 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów, wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Miasto Opole2024-04-17 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
Kwota konkursu: 15 000.00 PLN
Miasto Opole2024-04-17 15:30:00Konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Miasto Opole2024-04-17 15:30:00Konkurs ofert na wsparcie w 2024 r. realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Miasto Opole2024-04-17 15:30:00Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2024 roku realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
Kwota konkursu: 55 000.00 PLN
Miasto Olesno2024-04-19 14:00:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olesno w 2024 roku
Kwota konkursu: 300 000.00 PLN
Miasto Kędzierzyn Koźle2024-04-17 15:30:00OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE W ZAKRESIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA W 2024 ROKU
Kwota konkursu: 16 000.00 PLN
Miasto Kędzierzyn Koźle2024-05-06 15:30:00OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2024 ROKU - ETAP II POPRZEZ ORGANIZACJĘ MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU W DNIACH 27.06.2024 R. - 01.07.2024 R.
Kwota konkursu: 15 000.00 PLN
Województwo śląskie
Miasto Cieszyn2024-04-17 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zakładającego przeprowadzenie programu profilaktycznego lub terapeutycznego
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2024-09-30 15:30:00Wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, przy udziale środków zewnętrznych, poprzez zapewnienie wkładu własnego.
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Miasto Częstochowa2024-04-24 15:20:00Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2024 r. pn. "Wsparcie działań z zakresu profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP"
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Miasto GliwiceKonkurs ciągłyKonkurs na realizację promocji Miasta Gliwice w formie patronatów Prezydenta Miasta lub Przewodniczącego Rady Miasta
Kwota konkursu: 45 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2024-04-25 18:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w 2024 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu polityki społecznej - VI edycja.
Kwota konkursu: 400 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2024-05-06 15:30:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w 2024 r. podmiotom prowadzącym działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - III edycja.
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2024-05-13 15:30:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w 2024 r. przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - I edycja.
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Miasto Katowice2024-04-23 14:00:00XIII Festiwal Organizacji Pozarządowych
Kwota konkursu: 60 000.00 PLN
Miasto Katowice2024-04-26 14:05:00otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego” - V nabór 2024 r.
Kwota konkursu: 309 822.00 PLN
Miasto Rybnik2024-10-31 15:30:00Oferty o dotację na realizację w 2024 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, składane z własnej inicjatywy klubu sportowego, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. z późn. zm. (tekst jednolity uchwała nr 1254/LXXI/2023 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2023 r.).
Kwota konkursu: 120 880.00 PLN
Miasto Lubliniec2024-04-18 23:55:00Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2024 r.
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Województwo małopolskie
Województwo Małopolskie2024-04-17 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2024 r.
Kwota konkursu: 1 500 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2024-04-17 23:59:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej z zakresu ratownictwa medycznego, wybranego w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego pn. "Ogólnodostępne defibrylatory AED w remizach powiatu gorlickiego".
Kwota konkursu: 94 900.00 PLN
Województwo Małopolskie2024-04-22 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła” w 2024 r.
Kwota konkursu: 450 000.00 PLN
Województwo świętokrzyskie
Gmina Masłów2024-04-23 15:00:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej"
Kwota konkursu: 36 000.00 PLN
Województwo lubuskie
Województwo lubuskie2024-04-24 15:30:00I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. na terenie województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Kwota konkursu: 650 000.00 PLN
Województwo dolnośląskie
Gmina Długołęka2024-04-22 15:30:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024
Kwota konkursu: 36 000.00 PLN
Gmina Żmigród2024-04-17 16:30:00Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki oraz dziedzictwa narodowego na rok 2024.
Kwota konkursu: 14 000.00 PLN
Gmina Żmigród2024-04-17 16:30:00Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki na terenie gminy Żmigród na rok 2024.
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Gmina Żmigród2024-04-17 16:30:00Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie integracji społecznej na rok 2024.
Kwota konkursu: 27 000.00 PLN
Gmina Żmigród2024-04-17 16:30:00Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży na rok 2024
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Gmina Żmigród2024-04-25 15:30:00Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz wspierania osób z niepełnosprawnością - zapewnienie usługi opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnością. Zadanie realizowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Kwota konkursu: 108 222.00 PLN
Województwo wielkopolskie
Miasto Grodzisk Wielkopolski2024-04-26 23:55:00Otwarty konkurs ofert nr 5/2024 pt. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski”.
Kwota konkursu: 15 000.00 PLN
Miasto Grodzisk Wielkopolski2024-04-26 23:55:00Otwarty konkurs ofert nr 4/2024 pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży z gminy Grodzisk Wlkp. w 2024.
Kwota konkursu: 25 000.00 PLN
Miasto Grodzisk Wielkopolski2024-04-26 23:55:00Otwarty konkurs ofert nr 3/2024 pt. „Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami”
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Miasto Grodzisk Wielkopolski2024-04-26 23:55:00Otwarty konkurs ofert nr 3/2023 na realizację zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”
Kwota konkursu: 14 000.00 PLN
Miasto Konin2024-04-25 15:30:00Świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina
Kwota konkursu: 1 377 094.00 PLN
Miasto Leszno2024-04-16 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców, w szczególności obywateli Ukrainy, przebywających w Lesznie na skutek konfliktu zbrojnego i wojny na terenie Ukrainy - "Integracja obywateli z Ukrainy ze społecznością Miasta Leszna".
Kwota konkursu: 40 000.00 PLN
Miasto Leszno2024-04-29 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024r.: "Działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu dysfunkcji społecznych oraz propagowanie pozytywnego wizerunku rodziny".
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Województwo kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w ŻninieKonkurs ciągłyOtwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego w 2024 roku do projektów związanych z realizacją zadań Powiatu Żnińskiego finansowanych z funduszy zewnętrznych.
Kwota konkursu: 5 000.00 PLN
Województwo mazowieckie
Miasto Płock2024-05-02 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży: organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich 2024 roku
Kwota konkursu: 40 000.00 PLN
Województwo podkarparckie
Miasto Rzeszów 2024-04-29 23:55:00II otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą „Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym”
Kwota konkursu: 300 000.00 PLN
Miasto Rzeszów 2024-05-06 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w 2024 roku
Kwota konkursu: 700 000.00 PLN
Miasto Rzeszów 2024-05-08 23:55:00Działania w zakresie ochrony zabytków, opieki nad zabytkami oraz promocji lokalnego zasobu zabytkowego
Kwota konkursu: 60 000.00 PLN

Zaufali nam między innymi

Wybrane jednostki samorządowe korzystające z Generatora eNGO

Nasz generator ofert w liczbach

Mamy już ponad:

71353

ofert złożonych

5042

ogłoszonych konkursów

92

korzystających samorządów

2 952 224 051 PLN

wartość zawnioskowana

Dlaczego warto korzystać z Genertaora eNGO.org.pl

Możliwość pełnej cyfryzacji procedur i opiniowania wyboru ofert do realizacji (łącznie z obsługą komisji). Brak koniecznośći wydruku ofert w przypadku wykorzystywania profilu zaufanego w ePUAP.

...

Wyeliminowanie błędów

...

Pełna cyfryzacja

...

Efektywna komunikacja