Czym jest
engo.org.pl

Chociaż producenci automatów do gry mają długą historię wprowadzania własnych gier, niektórzy postanowili wykorzystać automaty innych firm plbestcasinos.com . Dobrym tego przykładem jest rozwój markowych automatów do gry. Producenci automatów do gry używają własnych znaków towarowych i grafiki, aby odróżnić swoje automaty od automatów konkurencji. Mogą także wykorzystywać oprogramowanie w celu zwiększenia sprzedaży. Jednak to, czy automaty te są markowe, jest kwestią sporną. Pozostaje pytanie, który z nich jest lepszy? Pierwszym automatem wideo z rundą bonusową był Reel 'Em In, stworzony przez WMS Industries w 1996 roku. Runda bonusowa, będąca odmianą poprzedniej gry, zawiera elementy interaktywne. Może ona również przynieść dodatkową wygraną. Ta gra spodoba się miłośnikom piratów. Jest to jeden z najbardziej złożonych i najlepiej znanych motywów pirackich w branży. Chociaż oryginalny automat został zaprojektowany przez włosko-amerykański zespół, wielu innych producentów korzysta z tego samego wzorca. Jeśli jesteś ciekawy, jakie są różnice między automatami własnościowymi a markowymi, warto odwiedzić kasyna w swoim stanie. W niektórych stanach własność prywatna automatów do gry jest ograniczona. Na przykład Arizona, Arkansas, Maine, Minnesota, Nebraska, Rhode Island, Karolina Południowa i Wirginia Zachodnia nie regulują kwestii własności prywatnej. Inne stany wymagają obecności przedstawicieli Gaming Control Board, aby móc wprowadzać zmiany w oprogramowaniu.

eNGO.org.pl to platforma internetowa stworzona z myślą o organach administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, które współpracują w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Logo eNGO

Konkursy / śląskie

Wybierz organ administracji publicznej.

Aktualnie trwające otwarte konkursy ofert

Poniżej dostępna jest lista wszystkich otwartych konkursów ofert które są obecnie dostępne na platformie engo.org.pl

OAPData zakończeniaNazwa konkursu
Województwo opolskie
Urząd Marszałkowski2024-02-29 15:30:00otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2024 roku pn. „Opolskie UTW”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 180 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2024-03-02 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2024 roku pn. „OPOLSKIE ŻYCZLIWE I RÓŻNORODNE” skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2024-03-07 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów w zakresie realizacji przedsięwzięć w ramach 6 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego pn.: „Festynowo i sportowo – wydarzenia łączące pokolenia”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2024-03-07 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów w zakresie realizacji przedsięwzięć w ramach 6 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego pn.: „Aktywni przekraczają granice – edycja IV”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2024-03-07 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów w zakresie realizacji przedsięwzięć w ramach 6 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego pn.: „Lokalni-Aktywni” wspólne spędzanie czasu – bezpieczeństwo – rywalizacja – integracja mieszkańców gminy Nysa”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2024-03-07 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów w zakresie realizacji przedsięwzięć w ramach 6 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego pn.: „Organizacja Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2024-03-10 23:55:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2024 zadań publicznych w zakresie wsparcia działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Opolska Wieś Przyszłości - Wieś Malowana”
Kwota konkursu: 200 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2024-03-10 23:55:00Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2024 zadań publicznych w zakresie wsparcia działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Opolska Wieś Przyszłości – Wieś Dzieciom”
Kwota konkursu: 200 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2024-03-13 15:30:00otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32a tej ustawy na realizację przedsięwzięć w ramach 6 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 2024 r. pn. 1) „Kulturalna Essa”, 2) „Muzyczna Essa” i 3) „Muzyczna Essa”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
Kwota konkursu: 350 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2024-03-19 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „WYRÓWNYWANIE SZANS” w 2024 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 130 000.00 PLN
Urząd Marszałkowski2024-03-20 15:30:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a tej ustawy poprzez realizację przedsięwzięć w ramach 6 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego pn. „Aktywnie, kreatywnie i sportowo”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy
Kwota konkursu: 99 900.00 PLN
Urząd Marszałkowski2024-03-20 15:30:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku pn. „OPOLSKIE PROGRAMY CENTRALNE”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 350 000.00 PLN
Miasto Opole2024-02-29 17:00:00Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - ochrona zdrowia psychicznego
Kwota konkursu: 200 000.00 PLN
Miasto Opole2024-03-01 15:30:00Konkurs z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Kwota konkursu: 35 000.00 PLN
Miasto Opole2024-03-04 15:30:00Konkurs na wsparcie i powierzenie w 2024 roku realizacji zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Kwota konkursu: 35 000.00 PLN
Miasto Opole2024-03-04 15:30:00Konkurs na wsparcie i powierzenie w 2024 roku realizacji zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Kwota konkursu: 60 000.00 PLN
Miasto Opole2024-03-04 15:30:00Konkurs na wsparcie i powierzenie w 2024 roku realizacji zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Miasto Opole2024-03-11 15:30:00Konkurs z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Miasto Opole2024-03-12 15:30:00Otwarty konkurs na powierzenie w 2024 roku realizacji zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (Prowadzenie Izby Pamięci Solidarności).
Kwota konkursu: 22 000.00 PLN
Miasto Opole2024-03-19 15:30:00Konkurs ofert na powierzenie roku 2024 realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - PIASTONALIA 2024
Kwota konkursu: 130 000.00 PLN
Miasto Opole2024-03-20 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Miasto Opole2024-03-20 15:30:00Konkurs na powierzenie w roku 2024 realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a (wsparcie NGO w zakresie promocji działalności, zasad funkcjonowania i współpracy zagranicznej).
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Gmina Krapkowice2024-02-29 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin.
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Gmina Krapkowice2024-02-29 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin - tzw. Bank żywności.
Kwota konkursu: 7 000.00 PLN
Gmina Krapkowice2024-02-29 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Gmina Krapkowice2024-02-29 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Kwota konkursu: 3 000.00 PLN
Gmina Krapkowice2024-02-29 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Kwota konkursu: 25 000.00 PLN
Gmina Krapkowice2024-02-29 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
Kwota konkursu: 37 000.00 PLN
Gmina Krapkowice2024-02-29 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Kwota konkursu: 60 000.00 PLN
Gmina Krapkowice2024-02-29 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Kwota konkursu: 35 000.00 PLN
Gmina Krapkowice2024-02-29 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
Kwota konkursu: 25 000.00 PLN
Gmina Krapkowice2024-02-29 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Kwota konkursu: 6 000.00 PLN
Gmina Kluczbork2024-03-08 13:10:00Otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Kluczbork na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – wolontariat senioralny 2024
Kwota konkursu: 12 000.00 PLN
Gmina Kluczbork2024-03-15 15:00:00Otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Kluczbork na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - prowadzenie orkiestr dętych 2024
Kwota konkursu: 75 000.00 PLN
Gmina Nysa2024-03-15 15:00:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2024.
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Gmina Nysa2024-03-18 15:00:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2024.
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Gmina Nysa2024-03-18 15:00:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2024.
Kwota konkursu: 80 000.00 PLN
Gmina Nysa2024-03-20 15:00:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa na rok 2024.
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Gmina Nysa2024-03-20 15:00:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na rok 2024.
Kwota konkursu: 40 000.00 PLN
Województwo śląskie
Miasto Bytom2024-03-15 15:00:00II tura otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Bytomia w 2024 r. w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2024-03-06 15:00:00otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu kultury i sztuki - organizacja festiwalu filmowego i teatralnego o charakterze transgranicznym
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2024-09-30 15:30:00Wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, przy udziale środków zewnętrznych, poprzez zapewnienie wkładu własnego.
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Miasto Częstochowa2024-03-05 08:00:00Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania niesamodzielnej osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej, poprzez wsparcie członków rodzin i opiekunów zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy.
Kwota konkursu: 254 520.00 PLN
Miasto Częstochowa2024-03-11 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2024 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej - Ćwiartka na Północy - organizacja wyścigów samochodowych
Kwota konkursu: 60 000.00 PLN
Miasto Częstochowa2024-03-14 15:30:00Promocja i edukacja zdrowotna – wczesna profilaktyka alkoholowa
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Miasto Gliwice2024-03-11 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r. - organizacja w Gliwicach mityngu lekkoatletycznego kategorii mistrzowskiej i międzynarodowych mistrzostw Śląska w boksie kobiet.
Kwota konkursu: 250 000.00 PLN
Miasto GliwiceKonkurs ciągłyKonkurs na realizację promocji Miasta Gliwice w formie patronatów Prezydenta Miasta lub Przewodniczącego Rady Miasta
Kwota konkursu: 45 000.00 PLN
Miasto Jastrzębie-Zdrój2024-02-29 17:00:00"Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju."
Kwota konkursu: 428 176.00 PLN
Miasto Jastrzębie-Zdrój2024-03-22 14:00:00OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ W DZIEDZINIE KULTURY NA ROK 2024
Kwota konkursu: 25 000.00 PLN
Miasto Jastrzębie-Zdrój2024-03-29 14:00:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie Turystyki pn. Turystyka wodna w Jastrzębiu-Zdroju na rok 2024
Kwota konkursu: 15 000.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2024-03-08 13:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w 2024 r. podmiotom prowadzącym działalność w sferze pożytku publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - II edycja.
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto Katowice2024-03-04 15:30:00Edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do poszanowania godności, wolności i prawa do odrębności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Kwota konkursu: 15 000.00 PLN
Miasto Katowice2024-03-04 15:30:00Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zorganizowanych akcji społecznych promujących czytelnictwo, sporty umysłowe oraz e-sport wśród społeczności przedszkolnej, szkół podstawowych i ponadpodstawowych - (KOPIA)
Kwota konkursu: 15 000.00 PLN
Miasto Katowice2024-03-04 15:30:00Prowadzenie zajęć popularyzujących wiedzę, innowacyjność i osiągnięcia współczesnej nauki wśród uczniów - (KOPIA) - (KOPIA) - (KOPIA)
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Miasto Katowice2024-03-04 15:30:00„Edukacja obywatelska w szkołach, w tym dotycząca działalności 3 sektora w Katowicach” - (KOPIA)
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Miasto Katowice2024-03-04 15:30:00Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dbałość o ich dobrostan i przeciwdziałanie kryzysom zdrowia psychicznego poprzez realizację inicjatyw edukacyjnych
Kwota konkursu: 15 000.00 PLN
Miasto Katowice2024-03-05 14:00:00otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego” - III nabór 2024 r.
Kwota konkursu: 500 000.00 PLN
Miasto Rybnik2024-03-19 15:00:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2024 roku w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zadania publicznego polegającego na realizacji działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego oraz zapobiegania zaburzeniom psychicznym, pn.: Program wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Rybniku
Kwota konkursu: 400 000.00 PLN
Województwo małopolskie
Województwo Małopolskie2024-02-29 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2024 roku w ramach zadania - pn. "Małopolski Klub"
Kwota konkursu: 4 000 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2024-03-06 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości" pn. "Małopolska Sieć Sukcesorów" - edycja 2024
Kwota konkursu: 250 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2024-03-07 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych w 2024 roku, wybranych w ramach 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego
Kwota konkursu: 200 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2024-03-08 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2024 roku w zakresie „Szkolenia zawodników z klubów i stowarzyszeń sportowych województwa małopolskiego do udziału w finałach ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego”.
Kwota konkursu: 700 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2024-03-14 23:59:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 r. pn. „Festiwal Dziedzictwa Kulturowego ze smakiem” (zadanie wyłonione w ramach 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego)
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2024-03-21 23:55:00Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 2024 roku, wybranych w wyniku głosowania przez mieszkańców Małopolski w ramach 6 edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
Kwota konkursu: 300 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2024-03-21 23:59:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku pn. „Małopolska Gościnna – II edycja” - Priorytet 1 TWORZENIE, ROZWÓJ, AKTYWIZACJA I PROMOCJA PRODUKTÓW I OFERT TURYSTYCZNYCH REGIONU, W TYM ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ REGIONU ORAZ ORGANIZACJA WYDARZEŃ TURYSTYCZNYCH
Kwota konkursu: 2 046 600.00 PLN
Województwo Małopolskie2024-03-21 23:59:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku pn. „Małopolska Gościnna – II edycja” - Priorytet 2 ROZWÓJ OFERTY TURYSTYKI SPOŁECZNEJ zad. 1 DREWNIANE OBIEKTY WPISANE NA LISTĘ ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO W MAŁOPOLSCE DOSTĘPNE DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2024-03-21 23:59:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku pn. „Małopolska Gościnna – II edycja” - Priorytet 2 ROZWÓJ OFERTY TURYSTYKI SPOŁECZNEJ zad. 2 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WYCIECZEK/SPACERÓW TURYSTYCZNYCH/KRAJOZNAWCZYCH PO MAŁOPOLSCE DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI, W TYM DLA SENIORÓW
Kwota konkursu: 200 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2024-03-21 23:59:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku pn. „Małopolska Gościnna – II edycja” - Priorytet 3 ŁĄCZY NAS MAŁOPOLSKA TURYSTYKA
Kwota konkursu: 250 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2024-03-21 23:59:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku pn. „Małopolska Gościnna – II edycja” - Priorytet 4 AKTYWIZACJA I PROMOCJA MAŁOPOLSKIEGO SZLAKU WINNEGO
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2024-03-21 23:59:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku pn. „Małopolska Gościnna – II edycja” - Priorytet 5 SZLAK KULTURY WOŁOSKIEJ – ROZWÓJ, AKTYWIZACJA I PROMOCJA SZLAKU ORAZ BUDOWANIE PARTNERSTWA NA RZECZ SZLAKU zad. 1 BUDOWANIE PARTNERSTWA NA RZECZ SZLAKU KULTURY WOŁOSKIEJ ORAZ POPULARYZACJA DZIEDZICTWA WOŁOSKIEGO
Kwota konkursu: 190 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2024-03-21 23:59:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku pn. „Małopolska Gościnna – II edycja” - Priorytet 5 SZLAK KULTURY WOŁOSKIEJ – ROZWÓJ, AKTYWIZACJA I PROMOCJA SZLAKU ORAZ BUDOWANIE PARTNERSTWA NA RZECZ SZLAKU zad 2. AKTYWIZACJA I PROMOCJA DZIEDZICTWA WOŁOSKIEGO
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2024-03-21 23:59:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku pn. „Małopolska Gościnna – II edycja” - Priorytet 6 AKTYWIZACJA I ROZWÓJ OFERTY MAŁOPOLSKIEGO ODCINKA EUROPEJSKIEGO SZLAKU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PAULINÓW
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2024-03-21 23:59:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku pn. „Małopolska Gościnna – II edycja” - Priorytet 7 AKTYWIZACJA I ROZWÓJ OFERTY SZLAKU UCIECZKI ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO Z KL AUSCHWITZ zad. 1 OZNAKOWANIE SZLAKU UCIECZKI ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO Z KL AUSCHWITZ
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2024-03-21 23:59:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku pn. „Małopolska Gościnna – II edycja” - Priorytet 7 AKTYWIZACJA I ROZWÓJ OFERTY SZLAKU UCIECZKI ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO Z KL AUSCHWITZ zad. 2 POPULARYZACJA SZLAKU UCIECZKI ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO Z KL AUSCHWITZ
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2024-03-21 23:59:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku pn. „Małopolska Gościnna – II edycja” - Priorytet 8 ROZWÓJ, AKTYWIZACJA I PROMOCJA OFERTY MAŁOPOLSKICH SZLAKÓW KULINARNYCH zad. 1 OPRACOWANIE PRZEWODNIKA TURYSTYCZNO-KULINARNEGO PT. „MAŁOPOLSKA – ZASMAKUJ W PODRÓŻY”
Kwota konkursu: 150 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2024-03-21 23:59:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2024 r. pn. „Małopolska Gościnna – II edycja” - Priorytet 8 ROZWÓJ, AKTYWIZACJA I PROMOCJA OFERTY MAŁOPOLSKICH SZLAKÓW KULINARNYCH zad. 2 OPRACOWANIE ALBUMU TURYSTYCZNO-KULINARNEGO
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2024-03-21 23:59:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2024 r. pn. „Małopolska Gościnna – II edycja” - 9 Priorytet - ROWEROWA MAŁOPOLSKA zad. 1 ROZWÓJ I PROMOCJA TURYSTKI ROWEROWEJ, W TYM MIEJSC PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM
Kwota konkursu: 78 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2024-03-21 23:59:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2024 r. pn. „Małopolska Gościnna – II edycja” - 9 Priorytet - ROWEROWA MAŁOPOLSKA zad. 2 PROMOCJA MIEJSC PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM
Kwota konkursu: 35 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2024-03-21 23:59:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku pn. „Małopolska Gościnna – II edycja” - Priorytet 10 MAŁOPOLSKA TOUR 2024
Kwota konkursu: 1 000 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2024-03-21 23:59:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku pn. „Małopolska Gościnna – II edycja” - Priorytet 11 REALIZACJA ZADANIA PN. „KIERUNEK: GALICYJSKIE PODRÓŻE W CZASIE” PRZYJĘTEGO DO REALIZACJI W RAMACH 6. EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W OBSZARZE TURYSTYKI
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Województwo Małopolskie2024-03-21 23:59:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa pn. "Realizacja badań ruchu turystycznego w województwie małopolskim w 2024 r"
Kwota konkursu: 400 000.00 PLN
Województwo świętokrzyskie
Województwo świętokrzyskie2024-02-29 15:30:00DRUGI OTWARTY KONKURS OFERT na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.
Kwota konkursu: 1 306 000.00 PLN
Województwo świętokrzyskie2024-03-01 23:55:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2024 roku pn. WYDARZENIA nabór I
Kwota konkursu: 250 000.00 PLN
Województwo świętokrzyskie2024-03-05 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2024 r.
Kwota konkursu: 130 000.00 PLN
Województwo świętokrzyskie2024-03-08 23:05:00otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2024 roku pn. WYDAWNICTWA
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Województwo świętokrzyskie2024-03-08 23:55:00otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2024 roku pn. DZIEDZICTWO
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Województwo świętokrzyskie2024-03-12 15:30:00Otwarty konkurs ofert pn. "Świętokrzyskie dla młodych" na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2024 roku
Kwota konkursu: 110 000.00 PLN
Województwo lubuskie
Województwo lubuskie2024-03-07 15:30:00Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2024 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa lubuskiego”
Kwota konkursu: 300 000.00 PLN
Województwo dolnośląskie
Gmina Długołęka2024-03-01 15:30:00Otwarty konkurs ofert z zakresu edukacji, oświaty i wychowania w 2024 r.
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Gmina Żmigród2024-03-13 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób z niepełnosprawnością - zapewnienie usługi asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością. Zadanie realizowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Kwota konkursu: 531 675.00 PLN
Gmina Żmigród2024-03-18 15:30:00Burmistrz Gminy Żmigród ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania pomocy społecznej na dożywianie i pomoc w trudnej sytuacji życiowej na rok 2024 - II nabór.
Kwota konkursu: 18 000.00 PLN
Województwo Dolnośląskie2024-03-04 15:30:00Dolnośląski Fundusz Odrzański 2024
Kwota konkursu: 1 200 000.00 PLN
Województwo Dolnośląskie2024-03-07 15:30:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2024 roku.
Kwota konkursu: 200 000.00 PLN
Województwo Dolnośląskie2024-03-07 23:55:00Dolnośląska Sieć Wsparcia 2024-2025 - II nabór w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Kwota konkursu: 500 000.00 PLN
Województwo Dolnośląskie2024-03-07 23:55:00Budżet Osobisty Osób Niepełnosprawnych 2024-2025 - II nabór w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Kwota konkursu: 67 540.00 PLN
Województwo Dolnośląskie2024-03-08 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2024 r. - zajęcia pływackie dla dzieci, wsparcie szkolenia sportowego w wybranych klubach Dolnego Śląska, wytypowanych na podstawie osiągniętych w 2023 r. wyników sportowych
Kwota konkursu: 1 550 000.00 PLN
Województwo Dolnośląskie2024-03-20 15:30:00Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi 2024
Kwota konkursu: 400 000.00 PLN
Województwo wielkopolskie
Miasto Leszno2024-02-29 14:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia – wspieranie działań służących diagnozie, terapii i edukacji dzieci dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS) i Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) w zakresie poprawy zdrowia psychicznego i zaburzeń współistniejących, prowadzenie grup wsparcia dla rodziców czy opiekunów
Kwota konkursu: 48 000.00 PLN
Miasto Leszno2024-02-29 14:00:00Rozwój sportu w Mieście Lesznie w 2024 roku w zakresie sportu żużlowego w najwyższej klasie rozgrywek żużlowych w Polsce.
Kwota konkursu: 2 000 000.00 PLN
Powiat Słupecki2024-03-14 12:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku Podstawa zamieszczenia ogłoszenia o konkursie: UCHWAŁA NR 579/2024 ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 20 lutego 2024 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku
Kwota konkursu: 60 000.00 PLN
Województwo kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w ŻninieKonkurs ciągłyOtwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego w 2024 roku do projektów związanych z realizacją zadań Powiatu Żnińskiego finansowanych z funduszy zewnętrznych.
Kwota konkursu: 5 000.00 PLN
Województwo mazowieckie
Miasto Płock2024-03-05 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 r.
Kwota konkursu: 65 000.00 PLN
Miasto Siedlce2024-03-13 09:00:00Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością 2024
Kwota konkursu: 1 270 643.20 PLN
Miasto Siedlce2024-03-15 15:45:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Siedlce w 2024 r. -
Kwota konkursu: 45 150.00 PLN
Województwo podkarparckie
Miasto Rzeszów 2024-03-01 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku pn.: „W zdrowym ciele, zdrowy duch” w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Miasto Rzeszów 2024-03-19 11:55:00Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących jako alternatywna form spędzania czasu wolnego
Kwota konkursu: 800 000.00 PLN
Miasto Rzeszów 2024-03-19 15:30:00II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2024 roku - festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty i inne działania kulturalne
Kwota konkursu: 520 000.00 PLN

Zaufali nam między innymi

Wybrane jednostki samorządowe korzystające z Generatora eNGO

Nasz generator ofert w liczbach

Mamy już ponad:

68532

ofert złożonych

4923

ogłoszonych konkursów

92

korzystających samorządów

2 804 899 038 PLN

wartość zawnioskowana

Dlaczego warto korzystać z Genertaora eNGO.org.pl

Możliwość pełnej cyfryzacji procedur i opiniowania wyboru ofert do realizacji (łącznie z obsługą komisji). Brak koniecznośći wydruku ofert w przypadku wykorzystywania profilu zaufanego w ePUAP.

...

Wyeliminowanie błędów

...

Pełna cyfryzacja

...

Efektywna komunikacja