Czym jest
engo.org.pl

Chociaż producenci automatów do gry mają długą historię wprowadzania własnych gier, niektórzy postanowili wykorzystać automaty innych firm plbestcasinos.com . Dobrym tego przykładem jest rozwój markowych automatów do gry. Producenci automatów do gry używają własnych znaków towarowych i grafiki, aby odróżnić swoje automaty od automatów konkurencji. Mogą także wykorzystywać oprogramowanie w celu zwiększenia sprzedaży. Jednak to, czy automaty te są markowe, jest kwestią sporną. Pozostaje pytanie, który z nich jest lepszy? Pierwszym automatem wideo z rundą bonusową był Reel 'Em In, stworzony przez WMS Industries w 1996 roku. Runda bonusowa, będąca odmianą poprzedniej gry, zawiera elementy interaktywne. Może ona również przynieść dodatkową wygraną. Ta gra spodoba się miłośnikom piratów. Jest to jeden z najbardziej złożonych i najlepiej znanych motywów pirackich w branży. Chociaż oryginalny automat został zaprojektowany przez włosko-amerykański zespół, wielu innych producentów korzysta z tego samego wzorca. Jeśli jesteś ciekawy, jakie są różnice między automatami własnościowymi a markowymi, warto odwiedzić kasyna w swoim stanie. W niektórych stanach własność prywatna automatów do gry jest ograniczona. Na przykład Arizona, Arkansas, Maine, Minnesota, Nebraska, Rhode Island, Karolina Południowa i Wirginia Zachodnia nie regulują kwestii własności prywatnej. Inne stany wymagają obecności przedstawicieli Gaming Control Board, aby móc wprowadzać zmiany w oprogramowaniu.

eNGO.org.pl to platforma internetowa stworzona z myślą o organach administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, które współpracują w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Logo eNGO

Konkursy / śląskie

Wybierz organ administracji publicznej.

Aktualnie trwające otwarte konkursy ofert

Poniżej dostępna jest lista wszystkich otwartych konkursów ofert które są obecnie dostępne na platformie engo.org.pl

OAPData zakończeniaNazwa konkursu
Województwo opolskie
Urząd Marszałkowski2023-06-28 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez organizację przedsięwzięcia pn. „REGIONALNY DZIEŃ SENIORA” w 2023 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Kwota konkursu: 97 500.00 PLN
Gmina Nysa2023-06-13 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego
Kwota konkursu: 25 000.00 PLN
Województwo śląskie
Miasto Bytom2023-06-23 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego miasta Bytomia z zakresu polityki społecznej dotyczącej działalności na rzecz osób w wieku senioralnym.
Kwota konkursu: 12 000.00 PLN
Miasto CieszynKonkurs ciągłyOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, przy udziale środków zewnętrznych, poprzez zapewnienie wkładu własnego
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto Cieszyn2023-06-21 15:00:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc udzielana w formie schronienia
Kwota konkursu: 147 000.00 PLN
Miasto Częstochowa2023-06-14 14:00:00Prowadzenie Częstochowskiego Centrum dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Częstochowie przy ul. Focha 71a
Kwota konkursu: 1 728 560.00 PLN
Miasto Częstochowa2023-06-14 14:05:00„Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych wśród podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie”. - (KOPIA)
Kwota konkursu: 5 000 000.00 PLN
Miasto Gliwice2023-12-11 23:45:00w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii.
Kwota konkursu: 511.29 PLN
Miasto Gliwice2023-11-23 00:00:00Prezydent Miasta Gliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – profilaktyka i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii
Kwota konkursu: 500 000.00 PLN
Miasto Jastrzębie-Zdrój2023-06-20 15:30:00WSPOMAGANIE ROZWOJU TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE I WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ POPRZEZ STWORZENIE I PROWADZENIE CENTRUM KOMPETENCYJNEGO ENTER JASTRZĘBIE
Kwota konkursu: 70 000.00 PLN
Gmina Mikołów2023-06-20 15:30:00Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2023 roku w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja półkolonii.
Kwota konkursu: 45 000.00 PLN
Gmina Skoczów2023-06-19 15:00:00Zarządzenie nr 0050.102.2023 Burmistrza Miastowa Skoczowa z dnia 26 maja 2023 r.w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.99.2023 Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 22 maja 2023r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skoczów na rok 2023 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
Kwota konkursu: 72.00 PLN
Miasto Bielsko-Biała2023-06-12 15:30:00Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. z zakresu polityki społecznej - VIII edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Kwota konkursu: 400 000.00 PLN
Miasto Katowice2023-06-14 13:00:00„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)
Kwota konkursu: 90 000.00 PLN
Miasto Katowice2023-07-05 14:00:00otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego”. - VII nabór na 2023 r.
Kwota konkursu: 500 000.00 PLN
Miasto Rybnik2023-06-21 15:00:00Powierzenie w 2023 roku zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, podzadania: organizacja wydarzeń, mających na celu promocję przedsiębiorczości oraz kreowanie pomysłów na biznes, polegającego na organizacji na terenie Miasta Rybnika wydarzenia pn. Konferencja Rybnik dla Biznesu.
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2023-06-12 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie kultury - II edycja
Kwota konkursu: 100 000.00 PLN
Miasto Sosnowiec2023-06-21 09:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji”.
Kwota konkursu: 332 000.00 PLN
Miasto ZawiercieKonkurs ciągłyTryb poza konkursowy - sport 2023
Kwota konkursu: 35 000.00 PLN
Województwo małopolskie
Województwo Małopolskie2023-06-14 16:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Zasmakuj w Małopolsce” w roku 2023
Kwota konkursu: 1 000 000.00 PLN
Gmina Miechów2023-06-15 08:00:00„Organizacja kolonii, półkolonii, obozów oraz innych zajęć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Miechów”.
Kwota konkursu: 60 000.00 PLN
Województwo świętokrzyskie
Województwo świętokrzyskie2023-06-29 15:30:00II Otwarty konkurs ofert na wspieranie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Kwota konkursu: 198 024.00 PLN
Województwo lubuskie
Województwo lubuskie2023-06-12 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w 2023 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. "Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży. Organizacja zawodów lekkoatletycznych rangi Mistrzostw Polski."
Kwota konkursu: 320 000.00 PLN
Województwo lubuskie2023-06-30 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w 2023 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. "Upowszechnianie zapasów wśród dzieci i młodzieży. Udział w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych."
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Województwo dolnośląskie
Gmina Brzeg Dolny2023-06-15 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
Kwota konkursu: 14 000.00 PLN
Gmina Brzeg Dolny2023-06-15 12:15:00Rozwój dolnobrzeskich wsi.
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Gmina Brzeg Dolny2023-06-23 07:30:00Wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu gminy Brzeg Dolny 2023r.
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Gmina Brzeg Dolny2023-06-22 15:30:00Wkład własny do zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowanych ze środków zewnętrznych
Kwota konkursu: 9 100.00 PLN
Gmina Brzeg Dolny2023-06-22 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - seniorska piłka nożna (jesień)
Kwota konkursu: 55 000.00 PLN
Gmina Pielgrzymka2023-06-15 15:30:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Pielgrzymka w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – runda IV
Kwota konkursu: 8 800.00 PLN
Województwo wielkopolskie
Miasto Grodzisk Wielkopolski2023-06-23 16:00:00Otwarty konkurs ofert nr 7/2023 pn. "Wypoczynek dzieci i młodzieży z gminy Grodzisk Wlkp. w 2023
Kwota konkursu: 20 000.00 PLN
Miasto Leszno2023-06-22 23:55:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023r. - Pomoc dla kobiet z dziećmi w mieszkaniach wspomaganych/treningowych.
Kwota konkursu: 60 000.00 PLN
Województwo kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Świeciu2023-06-21 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Starostwo Powiatowe w Świeciu2023-06-21 15:00:00Konkurs ofert nr 9 na realizację zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa
Kwota konkursu: 15 000.00 PLN
Starostwo Powiatowe w Żninie2023-10-31 15:30:00Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego w 2023 roku do projektów związanych z realizacją zadań Powiatu Żnińskiego finansowanych z funduszy zewnętrznych.
Kwota konkursu: 10 000.00 PLN
Województwo mazowieckie
Gmina Lesznowola2023-06-15 16:00:00Konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rzecz społeczności lokalnej z terenu Gminy Lesznowola w 2023 r.
Kwota konkursu: 25 000.00 PLN
Gmina Lesznowola2023-06-19 16:00:00Zarządzenie nr 88/2023 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - wsparcie działań profilaktycznych i socjoterapeutycznych na rzecz społeczności Gminy Lesznowola - wyjazdowy wypoczynek letni z programem profilaktyczno- edukacyjnym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lesznowola w 2023
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Miasto Płock2023-06-19 15:00:00Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2023 - 2024
Kwota konkursu: 545 000.00 PLN
Miasto Płock2023-06-23 15:00:00Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym organizowania wypoczynku dla osób niepełnosprawnych w 2023 r.
Kwota konkursu: 25 000.00 PLN
Województwo podkarparckie
Miasto Rzeszów 2023-06-12 23:55:00Przygotowanie i przeprowadzenie Pierwszego Rzeszowskiego Panelu Obywatelskiego "W jaki sposób osiągnąć neutralność klimatyczną w Rzeszowie do roku 2030?"
Kwota konkursu: 250 000.00 PLN
Miasto Rzeszów 2023-06-12 23:55:00Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a w 2023 roku
Kwota konkursu: 200 000.00 PLN
Miasto Rzeszów 2023-06-21 23:55:00Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in.: turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego
Kwota konkursu: 300 000.00 PLN

Zaufali nam między innymi

Wybrane jednostki samorządowe korzystające z Generatora eNGO

Nasz generator ofert w liczbach

Mamy już ponad:

38500

ofert złożonych

3000

ogłoszonych konkursów

70

korzystających samorządów

1 mld 440 mln

wartość zawnioskowana

Dlaczego warto korzystać z Genertaora eNGO.org.pl

Możliwość pełnej cyfryzacji procedur i opiniowania wyboru ofert do realizacji (łącznie z obsługą komisji). Brak koniecznośći wydruku ofert w przypadku wykorzystywania profilu zaufanego w ePUAP.

...

Wyeliminowanie błędów

...

Pełna cyfryzacja

...

Efektywna komunikacja